Dary pro naše zdravotníky


Děkujeme společnosti Madeta, a.s., která zaměstnancům pelhřimovské nemocnice darovala Lipánky.


Velký pátek zpříjemnil našim zaměstnancům spolek Bábovky, který svoji podporu zdravotníkům vyjadřuje pravidelně od konce loňského října. V pátek 2.dubna sladké dobroty, ale i velikonoční náladu přivezli dobrovolníci z MŠ Za Branou Pacov a Centra LADA, z.s. Pacov. Děkujeme za soudržnost.

O dobrovolné iniciativě spolku natáčela v pelhřimovské nemocnici Česká televize. Reportáž byla součástí zpravodajské relace Události, komentáře v 19 hod. Více zde


Děkujeme všem, kteří na nás myslí. Dnes jsme díky #energiilekarum, partě dobrovolníků, která se rozhodla pomoci zdravotníkům, rozdali balíčky zdravého mlsání na covidová oddělení naší nemocnice, urgentní příjem, JIP, ARO, ODN a do odběrového stanu. Děkujeme také pelhřimovské firmě Fia Pro Team s.r.o., která našim zaměstnancům věnovala velikonoční beránky a perníky.  Každé podpory si velmi vážíme.

 


Děkujeme za opětovnou podporu pelhřimovské společnosti VHST s.r.o. Sladké povzbuzení udělalo našim zdravotníkům radost.


Spolek Bábovek z Houserovky zpříjemnil den personálu na urgentním příjmu. Paní Veronika Široká zase podpořila zdravotníky na ARO dodáním drogistického zboží. Děkujeme

 


Poděkování patří společnosti Fresenius Kabi, která potěšila zdravotníky na anesteziologicko-resuscitačním oddělení.


Pan Ladislav Hrdlička, dlouholetý dárce krve, který má za sebou mimo jiné už 103 odběrů, daroval našemu oddělení hematologie a transfúziologie tlakoměr. Děkujeme

 


Děkujeme, že jste s námi. Pravidelně na naše zdravotníky myslí spolek Bábovky, ve kterém jsou sdruženy obce Jetřichovec, Houserovka, Ondřejov, Pejškov, Libkova Voda, Myslotín a MŠ Za Branou Pacov. Díky Vám mají naši zdravotníci nejen z covidových oddělení, urgentního příjmu nebo anesteziologicko-resuscitačního oddělení hned o něco příjemnější dny.

 


Děkujeme paní Ireně Kněžíkové z Nové Cerekve, která upekla cukroví a potěšila zdravotníky na covidových odděleních. Poděkování patří rovněž SPŠ a SOU Pelhřimov za dodání ochranných štítů. 


Velké poděkování patří školákům a pedagogickému sboru ZŠ Hálkova Humpolec za krásně namalované obrázky, pochutiny a napečené dobroty, které udělaly radost našim zdravotníkům nejen na covidových odděleních. Děkujeme za podporu a společenskou soudržnost.


Děkujeme za solidaritu, kterou nám vyjadřujete. Společnost VHST s.r.o podpořila naše zdravotníky dodáním balených vod, džusy, kávou a čaji. Ty budou stejně jako müsli tyčinky a džusy od manželů Kupcových z Pelhřimova dodány např. na oddělení tzv. červené covidové zóny, dále na anesteziologicko-resuscitační oddělení a do očkovacího centra v KD Máj.

 


Anesteziologicko-resuscitační oddělení a Urgentní příjem Nemocnice Pelhřimov doslova prozářily kytice růží od paní Gabriely Neiderle. Děkujeme, den byl hned o něco krásnější.

Poděkování patří i spolku Bábovky Pejškov, které zdravotníkům na urgentní příjem přivezly pochutiny.

 


Malí školáci ze třídy 2.B ZŠ Krásovy domky Pelhřimov vytvořili nádhernou, čistou Knihu díků jako poděkování zdravotníkům za jejich práci. Originální kniha úžasných kreseb udělala zdravotníkům velkou radost.


Děkujeme spolku Bábovky z Libkovy Vody, který podpořil naše zdravotníky balenými vodami a dalšími pochutinami. Paní Jana Makovcová z Humpolce zase obdarovala zdravotníky anesteziologicko-resuscitačního oddělní originálními perníčky. Vaší podpory si moc ceníme.


Naši milí, děkujeme Vám za podporu, které si v této nelehké době velmi vážíme. Pravidelně na náš personál pamatuje MŠ Za Branou Pacov a obce z Pelhřimovska (Jetřichovec, Ondřejov, Houserovka, Pejškov, Myslotín), které se v rámci akce Bábovky střídají a každý pátek dodávají do naší nemocnice občerstvení pro zdravotníky. Naposledy se spojilo dvanáct žen z Pejškova a napeklo celé auto dobrot.


 

Děkujeme kolektivu MŠ Za Branou Pacov, který potěšil naše zdravotníky na oddělení Covid 2.


Naši milí, vážíme si Vaší podpory. Tentokrát zpříjemnila den personálu v odběrovém stanu naše bývalá zaměstnankyně paní Tománková s manželem. Děkujeme


Sladké povzbuzení připravily pro naše zdravotníky z urgentního příjmu Bábovky z Houserovky a Ondřejova. Děkujeme Vám za podporu


Děkujeme spolku Bábovky. Díky dobrotám si zpříjemnil a osladil den personál našeho urgentního příjmu.


Díky rodině Chocholových si osladili život naši zdravotníci na oddělení ARO a kouzelné kamínky od paní Charvátové zase dělají radost malým pacientům na dětském oddělení.


 

Děkujeme společnosti Protective Care, která naší nemocnici zapůjčila na dva týdny tzv. dezinfekční kostku. Automatický přístroj, který během krátkého času vydezinfikuje pomocí dezinfekční mlhoviny prostor, osoby, povrchy, předměty atd., bude prioritně využíván na covidových odděleních nemocnice.


Manželé Mynaříkovi z Pelhřimova přivezli jako poděkování zdravotníkům za jejich obětavou práci na oddělení Covid 2 a ARO Nemocnice Pelhřimov ovoce a chlebíčky. Děkujeme


Krásné setkání se uskutečnilo v pátek, kdy našim zdravotníkům přivezl dobroty kolektiv Mateřské školy Za Branou z Pacova, dále zástupci obcí Houserovka a Myslotín. Darovaných sladkostí a ostatních pochutin bylo hodně, ale především pohladilo po duši přátelské setkání a pocit sounáležitosti. Děkujeme všem, kteří na náš personál myslí.

IMG_20201218_164051


Děkujeme firmě Stampi za dodání tabletu na Interní oddělení III. Zdravotnický personál, který se ještě donedávna staral o covid pozitivní pacienty, dostal předčasný vánoční dárek. Tablet bude sloužit především pro komunikaci mezi pacienty a jejich rodinami v době, kdy nejsou povolené návštěvy na odděleních. Děkujeme.


Děkujeme našim milým dárcům. Tentokrát občanům ze Starého Pelhřimova, kteří na oddělení neurologie věnovali upečené dobroty a ovoce.

Zdravotníci z domácí paliativní péče si pochutnali rovněž na ovoci a sladkostech, které jim věnovali pozůstalí z Olešné a z Pacova a rovněž Ženy ze Starého Pelhřimova.

Z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity získala nemocnice Rouškolapky – spony na roušky tištěné na 3D tiskárnách, které zdravotníkům usnadňují nošení ochranných pomůcek na obličeji.

Díky firmě Expinit zdravotníci získali ochranné rukavice a respirátory.

Děkujeme!


Děkujeme skupině s názvem Bábovky Myslotín, která zdravotníkům z Nemocnice Pelhřimov dodávala pravidelně v pátek energii v podobě napečených bábovek a jiných pochutin. Iniciativa vzešla od paní Ireny Tomcové z Myslotína, kdy právě myslotínské ženy napekly první sladké dobroty. Poté se přidaly ženy z dalších obcí – z  Libkovy Vody paní Lenka Šeniglová a z Pejškova paní Marie Fridrichovská. Zapojila se i obec Ondřejov. Děkujeme za Váš čas a energii.


Děkujeme firmě EMCO za dodání sušenek pro naše zdravotníky. Ti si pochutnali na müsli sušenkách a proteinových čokoládových kaších. Dále děkujeme paní Haně Melicharové, která věnovala občerstvení na oddělení ARO.


Tentokrát putoval finanční dar ze Strakonic na nákup kávy a dobrot pro urgentní příjem a rovněž na toto oddělení přinesli dobroty pro sestřičky pánové Tomandl st. a ml.

 


Fotbalový klub Pelhřimov podpořil naše zdravotníky pečující o pacienty na oddělení dlouhodobě nemocných. Věnoval jim 31 balíčků, které obsahovaly například sprchové gely či vyživující krémy. Děkujeme. Všech darů si vážíme.