Úsek náměstka HTS

Náměstek HTS Petr Adam
telefon  565 355 138
e-mail padam@hospital-pe.cz
Počet zaměstnanců celkem 118
Charakteristika Provozně technický odbor komplexně zajišťuje správu, provoz a údržbu objektů spravovaných Nemocnicí Pelhřimov včetně jejich technologických zařízení
Prádelna, MTZ vedoucí Milan Pachman
telefon 565 355 141, 731619137
e-mail mpachman@hospital-pe.cz
počet zaměstnanců 28
Prádelna slouží k praní, žehlení a opravám prádla pro provoz nemocnice. Volné kapacity prádelny jsou využívány pro komerční praní a žehlení prádla pro zákazníky. MTZ zajišťuje komplexní dodávky a skladování jednotlivých druhů materiálů, zboží a předmětů pro potřeby Nemocnice Pelhřimov s výjimkou spotřebního zdravotnického materiálu a léků.
Technické oddělení vedoucí technik Milan Pachman
telefon 565 355 141
e-mail mpachman@hospital-pe.cz
počet zaměstnanců 17
Technické oddělení provádí technické zajištění provozu Nemocnice Pelhřimov včetně provádění základní údržby objektů a techniky. Zajišťuje požární ochranu.
Provozní oddělení provozářka Marie Římalová
telefon 565 355 150
e-mail mrimal@hospital-pe.cz
počet zaměstnanců 19
Provozní oddělení zajišťuje provoz vrátnice, telefonní ústředny, údržbu venkovních ploch a administrativní činnosti. Řídí dodavatelský úklid vnitřních prostor.
Oddělení léčebné výživy a stravování vedoucí Lenka Kamírová
telefon 565 355 161
e-mail lkamirova@hospital-pe.cz
počet zaměstnanců 40
Stravovací provoz organizuje, kontroluje a zajišťuje léčebnou výživu nemocných a stravování jiných strávníků v ústavní jídelně Nemocnice Pelhřimov, včetně komerčního stravování zákazníků a provozu kantýny.
Dopravní zdrav. služba vedoucí Jiří Havlíček, DiS.
telefon 565 355 385
e-mail jhavlicek@hospital-pe.cz
počet zaměstnanců 12
Dopravní zdravotní služba organizuje a zajišťuje veškerou přepravu pacientů a dalších osob sanitními vozidly. Provádí a řídí veškerou přepravu osob a materiálu v rámci Nemocnice Pelhřimov.
BOZP Marie Hubková
telefon 606 842 016
e-mail bozpo.pe@tiscali.cz
počet zaměstnanců 1
Technik BOZP řídí, zajišťuje a kontroluje veškerá opatření na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.