Úsek náměstka pro ekonomiku a obchod

Náměstek pro ekonomiku a obchod Ing. Oldřich Městka
telefon 565 355 131
e-mail omestka@hospital-pe.cz
oddělení účetnictví Telefon 565 355 136, 134
zabezpečuje oběh a zpracování účetních dokladů, sestavení výkazů o hospodaření a účetních výkazů
obchodní oddělení telefon 565 355 128, 129
zabezpečuje vystavování faktur zdravotním pojišťovnám a ostatním odběratelům, vystavuje a eviduje darovací smlouvy, vede osobní účty zaměstnanců FKSP
operativní evidence telefon 565 355 130
zabezpečuje evidenci majetku a jeho inventarizaci
pokladna telefon 565 355 146
zajišťuje veškeré hotovostní operace pro vnitřní potřebu nemocnice, úschovu cenností a finanční hotovosti pacientů hospitalizovaných i zemřelých, včetně příjmů důchodů hospitalizovaných pacientů
provozní doba

pondělí – pátek

07,00 – 15,30 hodin

mzdová účtárna telefon 565 355 123, 124
zpracovává mzdy a mzdové účetnictví v souladu s platnými právními předpisy. zodpovídá za zpracování podkladů pro sociální a důchodové zabezpečení zaměstnanců, zpracovává roční EL a statistické výkazy