Radioterapeutické oddělení

 

 

Vedoucí lékař   MUDr. Věra Benešová
 telefon

  565 355 573 (út 7-8hod)

  565 355 590 (út 8-12:30hod)

 email

 vbenesova@hospital-pe.cz

 

 Vrchní sestra   Helena Hložková
 telefon  565 355 579
 email  hhlozkova@hospital-pe.cz

 

 Telefon

565 355 573 – radioterapeutická ambulance, 565 355 590 – onkologická ambulance,

565 355 574 – ozařovna

Kde nás najdete

 RTO se nalézá v budově č. 5 / naproti chirurgické ambulanci/

Radioterapeutická ambulance, ozařovna – suterén

Onkologická ambulance, stacionář pro aplikaci chemoterapie – 1. patro

Charakteristika oddělení, spektrum péče

Historie a současnost: Radioterapeutické oddělení má v naší nemocnici dlouhodobou tradici. V roce 1980 byl zakoupen přístroj Cesioterox3 k léčbě nenádorových bolestivých onemocnění kloubů a šlach. Souběžně s touto nenádorovou léčbou bylo zřízeno lůžkové oddělení, kde se chemoterapií léčily zhoubné nádory. Po reorganizaci onkologické péče v našem kraji a zřízení KOC v Jihlavě byla u nás zrušena lůžková část oddělení a přešli jsme na ambulantní způsob léčby. Pacienti, u nichž je nutná aplikace chemoterapie za hospitalizace, jsou umístěni na interním oddělení naší nemocnice. V roce 2013 byla léčba ozařovačem ukončena a proběhlo výběrové řízení, jehož výsledkem bylo zakoupení nového ozařovacího přístroje RTG T200. Uveden do provozu byl v březnu 2016. Přístroj je využíván především k aplikaci protizánětlivé radioterapie u  vybraných degenerativních a zánětlivých onemocnění např. zánětů úponů šlach z přetížení / tenisový loket, ostruha patní kosti/, degenerativních onemocnění kloubů /artrózy/, atd. Cílem této léčby je úleva od obtíží především od bolestí pohybového aparátu. Při protizánětlivé radioterapii jsou aplikovány nízké dávky ionizujícího záření. K úlevě od potíží dochází až po určité době, po ukončení ozáření, obvykle do jednoho až dvou měsíců. Ozařovací přístroj je možné také využívat pro léčbu kožních nádorů, případně pro paliativní ozařování.

Kromě ozařování nabízí radioaterapeutické oddělení především onkologickou péči, která je poskytována ve dvou ambulancích a na onkologickém stacionáři.

V radioterapeutické ambulanci jsou sledováni pacienti s probíhající, nejčastěji hormonální léčbou a dále pak pacienti s proběhlým nádorovým onemocněním, u kterých se provádí dispenzární kontroly. Lékař ambulance také zajišťuje péči o nemocné s nenádorovou a paliativní radioterpií.

Oddělení spolupracuje na screeeningu v rámci zjišťování časných stádií zhoubných nádorů prsu.

Onkologická ambulance poskytuje péči pacientům léčeným nejčastěji cytostytiky / bisfosfonáty,…/, kteří jsou sledováni jak v průběhu léčby, tak po jejím ukončení.

Práce onkologů je organizována týmově, aby rozhodnutí o taktice a strategii léčby bylo kontrolováno více odbornými lékaři, neboť na prvním léčebném zásahu nejvíce závisí úspěch celé léčby. V praxi to znamená, že dle umístění nádoru je nemocný směřován do příslušného týmu /mammární, ORL, gynekologie, plicní či urologie /. Ambulance úzce spolupracuje s KOC / Krajské onkologické centrum/ Jihlava, kam odesílá pacienty indikované k aplikaci především biologické léčby.

K úspěchu komplexní léčby patří také sledování výživy nemocných. Proto provádíme u všech pacientů nutriční screening a od počátku léčby pravidelně sledujeme váhu, doporučujeme a předepisujeme doplňkové výživové přípravky. Využíváme spolupráce s nutričními terapeuty a s nutričními lékaři.

Onkologický stacionář slouží k aplikaci chemoterapie pacientům onkologického a hematologického oddělení. Pacienti mají k dispozici dva pokoje vybavené třemi lůžky a dvěma aplikačními křesly. Pokoje jsou vybavené televizí. Pokud je to možné, mohou být při aplikaci s pacienty na pokoji i jejich blízcí.

INFORMACE PRO PACIENTY – kliknu ZDE

Invalid Displayed Gallery