Pneumologie

 

 

 Vedoucí lékař   MUDr. Lucie Rejzková
 telefon  565 355 497, 498
 email  lrejzkova@hospital-pe.cz
Lékař   MUDr. Eva Dosedělová
Telefonické spojení 565 355 497, 498
Kde nás najdete v budově dětského oddělení v přízemí - Ambulance TRN Pacov telefon: 565 443 021 – umístěna v budově lékárny v 1. patře.
Charakteristika - spektrum péče
Obor tuberkulóza a respirační nemoci je základním specializačním lékařským oborem zabývajícím se komplexně problematikou chorob dýchacího ústrojí. Předmětem oboru je vyhledávání, prevence, epidemiologie,diagnostika a léčba chorob dýchacího ústrojí  od zánětů, včetně tuberkulózy (TBC) všech forem a lokalizací (plicní i mimoplicní formy), po  nádory dolních cest dýchacích a pleury.

PNE ambulance zajišťuje ambulantní péči o pacienty s onemocněním dýchacího ústrojí v rámci okresu Pelhřimov.   Spádovým lůžkovým oddělením je Plicní léčebna Humpolec, akutní lůžka zajišťuje plicní oddělení Nemocnice Jihlava.  Závažnější případy řešíme s lékaři plicní kliniky FN Motol, FTN Krč, FN Brno. Chirurgické hrudní výkony řešíme ve spolupráci s oddělením hrudní chirurgie ve FN Motol / vč. transplantací/  nebo s oddělením hrudní chirurgie FTN Krč.

Plicní ambulance je umístěna v přízemí budovy dětského oddělení v areálu Nemocnice Pelhřimov. Detašované pracoviště se nachází v budově lékárny v Pacově.

Vyšetření prováděná v plicní ambulanci:

  • komplexní, cílené a kontrolní vyšetření pacientů s onemocněním dýchacího ústrojí odborníkem pro plicní nemoci
  • popisy rtg vyšetření hrudních orgánů (skiagramy)
  • funkční vyšetření plic (spirometrie, bronchodilatační testy)
  • vyšetření krve, moče, sputa z plicní indikace
  • v indikovaných případech zajišťuje infuzní léčbu
  • zajišťuje odbornou konziliární službu pro nemocnici
  • aplikace Mantoux testu II / tuberkulinová zkouška/ v rámci vyšetření podezření na TBC, vč. vyloučení latentní TBC před biologickou léčbou
  • očkování proti TBC se v naší ambulanci neprovádí, řídí se platnou Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č. 65/2009 Sb. a Vyhláškou MzD ČR č. 299/2010 Sb. Veškeré dotazy ohledně změn v očkování proti TBC lze zodpovědět telefonicky v kalmetizačním centrum  plicní ambulance v Jihlavě: tel. 567 157 733.

Speciální přístrojová vyšetření plicní ambulance /pro více informací klikni/

Poradna pro odvykání závislosti na tabáku funguje v běžných ordinačních hodinách po telefonickém objednání na tel. čísle 565 355 498.

  • součástí intervence je pohovor, edukace, spirometrické vyšetření a vyšetření CO ve vydechovaném vzduchu za poplatek 30,- Kč
  • vyšetření je vždy delší, následují pak kontroly – 1x za 14 dní, další pak v měsíčních intervalech či dle dohody a potřeby