Otorinolaryngologické oddělení

 Primář   MUDr. Martina Hájková
 telefon  565 355 481
 email  mhajkova@hospital-pe.cz
 Vrchní sestra   Marie Hadravová
telefon 565 355 482
 email  mhadravova@hospital-pe.cz

 

Kde nás najdete Budova dětského oddělení, přízemí proti vchodu. Hospitalizace - Společný lůžkový fond chirurgických oborů - hlavní nemocniční  budova.
Telefonické spojení

565 355 487

Charakteristika oddělení, spektrum péče
Na ORL oddělení léčíme  pacienty s onemocněním horních cest dýchacích: nosu, vedlejších nosních dutin, hrtanu, dále nemoci  mandlí, akutní a chronické záněty ucha, úrazy a vývojové vady ORL oblasti. Vyšetřujeme sluch a závrativé stavy. Provádíme preventivní audiometrická vyšetření zaměstnanců pracujících na pracovišti s rizikem postižení hlukem. Kompenzujeme sluchové vady sluchadly. Aplikujeme infuzní terapii. Vyšetřujeme sluchové evokované potenciály-vyšetření BERA a otoakustické emise. Na zákrokovém sálku provádíme plastické operace boltců, drobné chirurgické výkony na kůži hlavy a krku ze zdravotní či kosmetické indikace, chirurgii podjazykové uzdičky, fibrolaryngoskopie. Samozřejmostí je pro nás vyšetřování pomocí nosních optik, zvětšovacího laryngoskopu, flexibilního laryngoskopu a mikroskopu.

Pacienty hospitalizujeme na lůžkách Společného lůžkového fondu chirurgických oborů. Dětské pacienty hospitalizujeme na dětském oddělení. Nabízíme  možnost hospitalizace rodiče s dítětem.

Výkony v celkové anestezii provádíme v moderních centrálních operačních sálech. Provádíme endoskopické operace nosních mandlí, plastické operace nosní přepážky, operace vedlejších nosních dutin technikou funkční endoskopické endonasální operace, zavedení ventilačních trubiček do bubínku při chronických či recidivujících zánětech středouší, plastiky bubínku, plastické operace boltců, endoskopické vyšetření hrtanu a jícnu, mikrochirurgii hrtanu, operace patologických útvarů na krku /uzliny, cysty, útvary ve slinných žlázách, neoperujeme štítnou žlázu/.