Lékárna

 

Vedoucí lékárník   PharmDr. Radka Vachová
 email  lekarna@hospital-pe.cz
Vedoucí farmaceutický asistent    Jolana Bocková
Telefon 565 355 595 – stará lékárna je umístěna v budově bývalé polikliniky
  565 355 636, 637 – nová lékárna je umístěna v hlavní lůžkové budově

 

 

Charakteristika oddělení – spektrum péče

 

Lékárna Nemocnice Pelhřimov je lékárnou s odbornými pracovišti.

Přijímáme e-recepty a nabízíme možnost platby prostřednictvím Vaší platební karty.

Nemocniční lékárna je situována do středu areálu nemocnice do budovy bývalé polikliniky naproti stravovacímu provozu. Je to samostatné pracoviště, které je organizačně začleněno do přímé podřízenosti ředitele nemocnice.

Od roku 2006 je vedoucím lékárníkem a odborným garantem provozu PharmDr. Radka Vachová.
Zaměstnanci zodpovídají za lékovou i cenovou politiku v rámci závazných norem, za marketing, správnou lékárenskou praxi.

Lékárna zajišťuje :

 • komplexní lékárenskou péči pro pacienty hospitalizované v nemocnici  
 • dodávky léčivých přípravků a diagnostik pro jednotlivá oddělení nemocnice
 • laboratorní přípravu léčivých přípravků pro oddělení nemocnice, přípravu cytostatik pro pacienty onkologie a hematologie, přípravu a kontrolu medicinálního vzduchu a individuální přípravu léků dle lékařského předpisu
 • výdej léků a zdravotních potřeb pro širokou veřejnost, včetně poradenské pomoci o sortimentu volně prodejných léčivých přípravků, potravinových doplňků a zdravotnických prostředků.
 • sběr a likvidaci vrácených nespotřebovaných léčiv
 • pregraduální praxe studentů farmaceutických fakult a předatestační praxe farmaceutů

INFORMACE O LÉKÁRNĚ

Otevírací doba lékárny o vánočních svátcích

V rámci lékárenské pohotovostní služby bude službu lékáren v Pelhřimově a okolí zajišťovat o vánočních svátcích lékárna, která se nachází v přízemí hlavní lůžkové budovy Pavilonu akutní medicíny. Otevřeno bude následovně:

25.12.2020 9 – 18 hod.
26.12.2020 9 – 18 hod.
1.1.2021 10 – 18 hod. 

 

Uzavření Ústavní lékárny v horní části areálu Nemocnice Pelhřimov

Od 21.12.2020 do 04.01.2021 bude uzavřena ústavní lékárna v horní části areálu nemocnice (v budově bývalé polikliniky naproti stravovacímu provozu). Výdej léků nebo zpracování a výdej individuálně připravovaných léčiv bude provádět lékárna v přízemí hlavní lůžkové budovy nemocnice. V pracovní dny je otevírací doba 7.30 – 15.30 hodin. O vánočních svátcích viz výše.

 

Otevírací doba – ústavní lékárna (budova bývalé polikliniky)
 Pondělí          7:30 – 12:00  12:30 – 15:00 
 Úterý        7:30 – 12:00  12:30 – 15:00
 Středa        7:30 – 12:00  12:30 – 15:00
 Čtvrtek        7:30 – 12:00  12:30 – 15:00
 Pátek        7:30 – 12:00  12:30 – 15:00
   
1.1. , velikonoční pondělí, 8.5., 28.9., 28.10. 10.00-18.00
25.12., 26.12. 9.00-18.00

 

Otevírací doba – výdejna léčiv v hlavní lůžkové budově
 Pondělí  7:30 – 15:30
 Úterý    7:30 – 15:30
 Středa      7:30 – 15:30
 Čtvrtek   7:30 – 15:30
 Pátek  7:30 – 15:30

 

 

Pracoviště výdeje pro veřejnost  zajišťuje

 • výdej léčivých přípravků předepsaných na lékařský předpis pro pacienty propouštěné z lůžkové péče i pro ambulantní pacienty
 • přípravu a výdej individuálně připravovaných léčivých přípravků (IPLP)  – masti, nosní a ušní kapky, dělené prášky
 • prodej          – volně prodejných léků

                             – nutričních přípravků (Nutridrink, Supportan, Prosure,…)

                             – potravinových doplňků         

                             – vitamínů

                             – léčivých a dětských čajů

                             – homeopatických přípravků

                             – léčebné kosmetiky

                             – kojenecké výživy

Pracoviště výdeje zdravotnického materiálu

 Ve výdejně je k dispozici široká škála zdravotních pomůcek, které si lze vyzvednout na poukaz předepsaný lékařem nebo zakoupit.

 • pomůcky pro diabetiky (diagnostické proužky do glukometrů, injekční sety, jehly, lancety)
 • pomůcky ortopedicko-protetické (berle podpažní dřevěné, berle francouzské, ortopedické vložky do bot, ortézy, elastické punčochy)
 • pomůcky pro domácí ošetření (sedačky do vany, protismykové podložky do vany, nástavce na WC)
 • pomůcky pro zajištění inkontinence u dětí i dospělých (plenkové kalhotky, podložky do postele, pleny – několik stupňů savosti)
 • zdravotnický materiál (obinadla, gázy, náplasti)
 • lékařské nástroje a přístroje (tonometry, bezkontaktní teploměry, glukometry)
 • rehabilitační pomůcky (masážní strojky, válečky, rehabilitační balony – s možností objednání
 • baterie do naslouchadel, čistící tablety pro naslouchadla.

Pracoviště výdeje léčiv pro nemocnici zajišťuje

 • zásobování jednotlivých oddělení nemocnice léčivými přípravky na základě elektronicky i písemně dodaných žádanek (HVLP, IPLP, infuzní přípravky)
 • přípravu zkoumadel a laboratorních diagnostik
 • lékový informační servis pro oddělení

Pracoviště přípravy nesterilních léčivých přípravků 

Toto oddělení tvoří dvě laboratoře .
V laboratořích probíhá příprava nesterilních léčivých přípravků pro oddělení nemocnice a příprava na základě lékařských předpisů pro pacienty.

Pracoviště přípravy cytostatik

Oddělení zajišťuje pro pacienty onkologického a hematologického oddělení přípravu léků ze skupiny cytostatik.
Příprava těchto léků je podle platné legislativy zařazena do zvláštní skupiny (spolu např. s přípravou radiofarmak a přípravou intravenózní výživy). Jsou to léky, u nichž je nutno bezpodmínečně zachovat nepřítomnost mikroorganismů a v případě cytostatik zároveň ochránit pracovníky před expozicí těmito vysoce účinnými látkami.
Vlastní pracoviště, které je situováno přímo v budově lékárny, tvoří několik místností, z nichž nejdůležitější je aseptický box. Ten je navržen tak, aby všechny jeho povrchy včetně stropů byly snadno omyvatelné a desinfikovatelné; vzduchotechnikou s filtrací přes speciální filtry je zajištěna snížená kontaminace prostoru prachovými částicemi, veškerý materiál je do boxu dopravován přes propusti s časovými zámky a pracovníci se zde mohou pohybovat pouze po převlečení do   pracovních kombinéz, které neodlučují drobné částice. V aseptickém boxu je umístěn izolátor – přístroj, který dokáže udržet díky vlastní soustavě filtrů nejvyšší třídu čistoty.
V izolátoru probíhá vlastní příprava cytostatik – tj. rozpuštění suché léčivé látky a následné vpravení lékařem předepsané dávky cytostatika do infuzního roztoku, který bude podán pacientovi. Výsledný produkt je řádně označen a v uzavřeném obalu předán k aplikaci na onkologické oddělení. Každá příprava cytostatika je kontrolována minimálně dvěma pracovníky lékárny (lékárník, farmaceutický asistent).

Výdej na žádanky pro další odběratele

 • výdej pro zdravotnická zařízení (praktičtí a odborní lékaři)
 • výdej pro nezdravotnické subjekty (sportovní areály, výrobní podniky, dětské tábory…)

DALŠÍ INFORMACE A ZAJÍMAVOSTI

Ø  Platnost lékařských předpisů je 14 dní, včetně data vystavení. Výjimku tvoří recepty na antibiotika a antimikrobiální chemoterapeutika užívaná perorálně (tablety, sirupy pro děti), které platí pouze 5 dní! Recepty vystavené lékařskou službou první pomoci platí jen 1 den následující po dni jejich vystavení!

Ø  Platnost poukazů na zdravotní pomůcky je 3 měsíce.

Ø  Platnost výpisu z receptu je stejná jako platnost receptu, počítá se ode dne vystavení výpisu.

Ø  Platnost e-receptu (elektronického receptu) je stejná jako papírového receptu 14 dní.

Ø  Platnost opakovacího receptu (tj. recept, který umožňuje více vydání, resp. vyzvednutí za sebou) je půl roku, lékař ji však může prodloužit – maximálně na 1 rok

Ø  V případě, že předepsaný léčivý přípravek či potravinový doplněk není při Vaší návštěvě v sortimentu lékárny, je zde možnost doobjednání.   Lékárna je zásobena dvakrát denně.

Ø  Maximální cena léčivých přípravků v lékárnách je pevně stanovena stejně jako jejich úhrada z veřejného zdravotního pojištění. Naše lékárna tyto limity nepřekračuje.

Ø  Nemocniční lékárna od Vás odebere též použité jednorázové stříkačky s jehlami. Je nutné jehlu po použití opět opatřit ochranným krytem a vložit do pevného obalu. Vhodné jsou např. PET lahve. 

Ø  Lékař nesmí předepsat pacientovi na jeden recept množství léků větší než na 3 měsíce (zdravotní pojišťovna množství léku větší než na 3 měsíce neuhradí).

Ø  Na opakovacím receptu se nesmí předepisovat léky s obsahem návykových látek –např. Hypnogen, Stilnox, Korylan, Lexaurin apod.

Ø  Je možné vracet léky do lékárny?

ANO Léky s prošlou dobou použitelnosti nevhazujte do běžného odpadu, aby nedošlo k jejich zneužití. Každá lékárna je od Vás odebere bezplatně  a zajistí jejich likvidaci podle platné vyhlášky.

NE V případech, že pacient nepoužité léky již nebude užívat nebo mu je předepsal lékař omylem nebo zjistil, že jinde mají s menším doplatkem apod. Lékárna nese odpovědnost za správné zacházení s léčivými přípravky (dle Zákona o léčivu), a u těch, které se byť na krátkou dobu dostaly do dispozice třetí osoby, by lékárna nebyla schopna zaručit, že s nimi bylo řádně nakládáno. Lékárna samozřejmě může lék od pacienta přijmout zpět, ale nesmí jej poté vydat dalšímu pacientovi.

 
Více se můžete dozvědět na: www.lekarnici.cz
www.nemlek.cz
www.apatykar.cz
www.ceska-apatyka.cz
www.sukl.cz
www.olecich.cz
www.lekarnickekapky.cz

Zavítejte k nám, těšíme se na vaši návštěvu!