Oddělení nukleární medicíny

 Primář   MUDr. Ing. Milan Šimánek, Ph.D.
 telefon  565 355 491
 email  msimanek@hospital-pe.cz
 Vrchní sestra   Zdeňka Šejnostová
telefon 565 355 710
email zsejnostova@hospital-pe.cz

 

Kde nás najdete  Hlavní lůžková budova - přízemí pavilonu akutní medicíny.
Telefon 565 355 493
Provozní doba 07:00 - 15:30
Charakteristika oddělení, spektrum péče
  1. Charakteristika nukleární medicíny

 Nukleární medicína je rychle se vyvíjející lékařský obor, který slouží k vyšetřování chorob a léčbě pomocí malých množství takzvaných radiofarmak.

 Vyšetřovací metody nukleární medicíny patří mezi neinvazivní postupy, které umožňují získávat informace nejen o struktuře vyšetřovaných orgánů ale hlavně o jejich funkci. V mnoha případech jde o unikátní vyšetřovací testy, které jako první diagnostické metody umožňují zjištění nemoci či jejího dalšího vývoje. Lékaři v nukleární medicíně jsou díky speciálnímu tréninku schopni zvolit nejpříhodnější vyšetření pro každý jednotlivý medicínský problém.

 Oddělení nukleární medicíny se podílí i na léčbě vybraných onemocnění a to formou podávání radionuklidů ke zmírnění bolesti u různých typů rakoviny kostí a odstranění chronických výpotků v různých kloubech.

  1. Členění oddělení

 ONM je umístěno od roku 2004 v nových moderních prostorách v přízemí pavilonu akutní medicíny, kde je  zajištěno  standardizované provádění zdravotní péče i osobní komfort pacientů.

ONM disponuje moderními přístroji k diagnostice poruch funkcí jednotlivých orgánových systémů a k detekci časných stádií onemocnění, z akutních stavů zejména k diagnostice tromboembolické choroby.

Na oddělení je vyčleněna jedna vyšetřovna pro konvenční  diagnostiku  pomocí  gamakamer , další vyšetřovna je  určena pro  diagnostiku  onemocnění srdce. Třetí  vyšetřovna  je určena pro  tzv. hybridní zobrazení  SPECT/CT - kombinovanou diagnostiku  pomocí gamakamery a spirálního CT. Toto  zařízení  umožnuje fúzování (splynutí) obrazů nukleárně medicínských (tedy funkčních) s dalšími morfologickými zobrazovacími metodami a tedy více  komplexní  vyšetření v porovnání s předchozími lety.

Vedle základního spektra vyšetření pro klinická pracoviště zejména onkologické, urologické, interní, ortopedické, chirurgické, neurologické a pediatrické jsou rozvinuty některé programy výrazněji.

V neurologii se již řadu let zaměřujeme na diagnostiku  Parkinsonovy  choroby.

V kardiologii ve spolupráci s interním oddělením jde o komplexní neinvazivní diagnostiku ischemické choroby srdeční, včetně určení prognózy vývoje onemocnění, v dedikované vyšetřovně pro nukleární kardiologii.  ONM Pelhřimov  je  jedním z nejlépe vybavených pracovišť  v ČR pro přesnou diagnostiku   tromboembolické  nemoci , mimo jiné  díky možnosti  prostorového 3D zobrazení ventilace plic a  díky modernímu  přístroji SPECT/CT .

V onkologii a chirurgii se téměř 20 let zabýváme radiačně navigovanými výkony - u nádorů prsu zjištění svodné tzv. sentinelové uzliny umožňuje minimálně zatěžující operaci, která přesně odpovídá rozsahu postižení a tím minimalizuje následky plynoucí z většího rozsahu výkonu. Tato metoda má,  díky těsné spolupráci chirurgů, patologů, onkologů a nukleární medicíny,  výborné výsledky v rutinní klinické praxi Nemocnice Pelhřimov.  Metoda je uplatňována i u operací melanomů kůže.

 Obdobně šetrnou metodou je nalezení adenomů příštítných tělísek a jejich operační odstranění pomocí speciální sondy pro radiačně navigovanou chirurgii.

 Při úzké spolupráci s ortopedií se rozvíjí tradiční metody nukleární medicíny při diagnostice zejména poúrazových poškození kloubů a kostí (scintigrafie skeletu, scintigrafie zánětu pomocí značených leukocytů a fragmentů protilátek proti granulocytům).  V posledních letech se i v tomto oboru,  díky hybridnímu systému SPECT/CT, zlepšila diagnostika  onemocnění  kolenních kloubů a nohy a zánětlivých stavů.

Od roku 2017 umožňujeme konzultace našich pacientů pro vyšetření PET/CT  v Proton Therapy Center Praha.

ONM provede ročně téměř osm tisíc výkonů....