Oddělení lékařské mikrobiologie

 

 

 Primář     MUDr. Jana Černá
 telefon  565 355 451
 email  jcerna@hospital-pe.cz
 Zástupce primáře     Ing. Stanislava Hrnčířová
 telefon  565 355 450
 email  scechova@hospital-pe.cz
 Vedoucí laboratoře    Hana Jokešová
další vzdělání nástavbové pomaturitní specializační studium – laboratorní metody v lékařské mikrobiologii
telefon 565 355 452, 447
 email hjokesova@hospital-pe.cz

Ústavní epidemiolog

epidemiologická sestra

prim. MUDr. Jana Černá
Jaroslava Musilová  
   
   
Oddělení
telefon  
lokalizace Pracoviště je umístěno v areálu nemocnice v pavilonu ambulantních služeb (PAS) ve 4. patře.
Charakteristika oddělení, spektrum péče
Provádíme vyšetření:
 Bakteriologická – kultivační vyšetření biologického materiálu, identifikace patogenů a stanovení citlivosti na antibiotika,
 parazitologická – diagnostika běžných střevních parazitárních onemocnění, diagnostiku tropických parazitóz neprovádíme,
 latex-aglutinační testy pro diagnostiku adenovirových a rotavirových průjmových onemocnění,
 rychlé latex-aglutinační testy pro diagnostiku nejběžnějších patogenů bakteriálních infekcí CNS,
 diagnostiku TBC – kultivační vyšetření biologického materiálu včetně identifikace a stanovení citlivosti na antituberkulotika.
 Vyšetřování stěrů nemocničního prostředí, kontroly účinnosti dezinfekčních prostředků, vyhodnocování biologických indikátorů při kontrolách účinnosti sterilizačních zařízení, kontroly sterilit pro transfúzní oddělení.
 V rámci antibiotického střediska poskytujeme konzultace antimikrobní terapie včetně vyhodnocování a interpretace bakteriologických nálezů.
Laboratní příručka oddělení
Laboratorní příručka – aktualizováno 1.02.2018 (pdf)

 

Žádanky
Žádanka o bakteriologické vyšetření