Oddělení klinické biochemie

 

 

 Primář   MUDr. Martina Slavětínská
 telefon  565 355 421
 email  mslavetinska@hospital-pe.cz
 Vedoucí laboratoře   Hana Harudová
telefon 565 355 422
 email  hharudova@hospital-pe.cz
 Emeritní primář  MUDr. Karel Kalla
email  kkalla@hospital-pe.cz
Oddělení
telefon 565 355 425
lokalizace Pracoviště je umístěno ve 2. poschodí pavilonu ambulantních služeb (PAS) v horní části areálu Nemocnice Pelhřimov.
Charakteristika oddělení, spektrum péče
Oddělení klinické biochemie zajišťuje nepřetržitý provoz s přesně definovaným spektrem akutní­ch, rutinní­ch a specializovaných vyšetření­.
OKB se zabývá biochemickým vyšetření­m biologických materiálů humánní­ho i animální­ho původu. Jedná se o základní­ a specializovaná biochemická vyšetření­, statimová i rutinní­ pro Nemocnici Pelhřimov,  ordinace odborných lékařů (soukromé i státní­) a soukromé ordinace praktických lékařů  ve spádové oblasti, specialisovaná vyšetření pro lůžková zdravotnická zařízení v Humpolci,Jihlavě a Havlíčkově Brodu.Dále OKB zajišťuje­ odběry kapilární­ krve, konzultační­ služby a klinickou práci v ambulanci pro poruchy metabolismu lipidů a osteologické ambulanci.
Laboratní příručka oddělení
Laboratorní příručka – aktualizováno srpen 2020 (.htm)

Invalid Displayed Gallery