Urologické oddělení

 Primář     MUDr. Viktor Vítů
 telefon  565 355 331
 email  vvitu@hospital-pe.cz
 Vrchní sestra     Eva Vanišová
  telefon 565 355 332
   email  evanisova@hospital-pe.cz
Telefon 565 355 330
Návštěvní doba denně 14,30 – 18,00 hodin - po domluvě s personálem možno i jiné hodiny
Kde nás najdete Lůžková část urologického oddělení je umístěna v 2. nadzemním podlaží (1. patro) střední části hlavní lůžkové budovy.
Charakteristika oddělení, spektrum péče
Urologické oddělení je rozděleno na ambulantní a lůžkovou část.

Ambulantní část s denním provozem od 7:30 do 15:00 hodin /mimo sobot, nedělí a svátků/. V ambulantní části najdete urologickou ambulanci, urologický zákrokový sálek, ultrazvukovou vyšetřovnu, urodynamickou  vyšetřovnu. Dále je zde umístěn litotryptor pro extrakorporální litotrypsi, jde o pracoviště pro drcení ledvinových kamenů. Péče o stomiky je zajištěna lékaři a zkušenou sestrou. Problematika onkologických pacientů je řešena v onkologickém týmu, který se pravidelně schází. Bližší informace viz „odborné ambulance“.

Lůžková část disponuje 16 standardními lůžky a možností využití lůžek JIP chirurgických oborů. Urologické oddělení zajišťuje kompletní diagnostiku, včetně ultrazvukového vyšetření močového měchýře, ledvin, prostaty a varlat. Operativa probíhá na moderně vybavených operačních sálech s možností provádění laparoskopických výkonů. Plně je rozvinuta miniinvazivní operace ženské stresové inkontinence. Na urologickém oddělení v rámci sjednoceného lůžkového fondu chirurgických oborů jsou hospitalizováni i pacienti ORL, jejich péče je zajištěna lékaři dle příslušné odbornosti.

Urologické oddělení provádí následující operační výkony

 • operace na mužském genitálu - obřízka u zúžené předkožky, odstranění vodní kýly, cysty nadvarlete, kožních afekcí na šourku,
 • laparoskopické operace varikokely,
 • operace zúženin močové trubice – u mužů metodou optické uretrotomie (UTIO), u žen metodou dle Otise,
 • operace benigní hyperplazie prostaty z větší části endoskopickou technikou – transuretrální resekce prostaty (TURP), u velkých prostat otevřenou technikou přes břišní stěnu – transvesikální prostatektomie (TVPE),
 • miniinvazivní operace ženské stresové inkontinence metodou TOT,
 • endoskopickou léčbu konkrementů v močovém měchýři (cystolitotrypse) a močovodech (URS),
 • léčbu konkrementů v ledvinách metodou mimotělního drcení rázovou vlnou (LERV, ESWL). /Plánujeme zavedení flexibilní nefroskopie a drcení konkrementů laserem. Máme k dispozici instrumentárium k provádění perkutánní extrakce konkrementů (PEK)./,
 • léčbu nádorových onemocnění urogenitálního traktu klasickými otevřenými i endoskopickými operačními technikami. /Do operativy zavádíme laparoskopické operace na ledvinách./,
 • varlata – odstranění varlete s nádorem (radikální orchiektomie,
 • penis - částečná či kompletní amputace penisu,
 • močový měchýř – endoskopické odstranění povrchových nádorů močového měchýře transuretrální resekcí (TUR),
 • prostata – odlehčovací operace při zástavě močení transuretrální resekcí (TURP),
 • ledvinná pánvička a močovod – odstranění ledviny s močovodem – nefroureterektomie (NEU),
 • ledviny - záchovné resekční výkony u menších nádorů na periferii ledviny nebo odstranění celé ledviny u větších nádorů – radikální nefrektomie.