Rehabilitační oddělení

 Primář
 
  MUDr. Josef Chudoba
 telefon  565 355 234,401
 email  jchudoba@hospital-pe.cz
 Staniční sestra
 
  Bc. Iva Procházková
telefon 565 355 434
email  iprochazkova@hospital-pe.cz
 Vrchní fyzioterapeut
 
Bc. Monika Šteflová
telefon 565 355 403,406
email  msteflova@hospital-pe.cz
Telefon 565 355 434, 234
Návštěvní doba 14,30 – 18,00 hodin
Aambulance I. nadzemní podlaží budovy PAS
Rozpis a ordinační hodiny – viz. příslušná stránka nemocnice
Kde nás najdete Lůžková část rehabilitačního oddělení se nachází ve 4. nadzemním podlaží (3. patro).
Charakteristika oddělení, spektrum péče
Lůžkové rehabilitační oddělení Nemocnice Pelhřimov poskytuje komplexní léčebnou rehabilitační péči pro širokou škálu onemocnění.

Náplň činnosti RHB oddělení
Intenzivní rehabilitace za využití rehabilitačních postupů a metodik ve smyslu LTV, LTV na přístrojích, LTV v bazénu, měkkých a mobilizačních technik, metod na neurofyziologickém podkladě (PNF, Vojtova metoda, Mojžíšová, Brunkow), ergoterapie, elektroterapie, magnetoterapie, fototerapie, vodoléčba.

Indikace
Na RHB oddělení jsou přijímáni k léčbě pacienti níže uvedení a z uvedených lokalit:
1) Pacienti k doléčení z lůžkových oddělení Nemocnice Pelhřimov - především ortopedie, chirurgie, neurologie, popřípadě i interny, jako stavy po TEP, traumatech, amputacích a neurologická onemocnění.
2) Pacienti k doléčení z lůžkových zařízení jiných nemocnic a pracovišť vyššího typu s onemocněním stejné povahy.
3) Pacienti z ambulantních částí Nemocnice Pelhřimov (především RHB ambulance), akutní i chronická exacerbovaná onemocnění pohybového aparátu (např. vertebrogenní algické syndromy), jejichž povaha neumožňuje ambulantní léčbu, či pokračování další ambulantní léčby.

Předpokládaná doba hospitalizace na lůžkovém rehabilitačním oddělení je 10-14 dnů,maximálně však 3 týdny. Po uplynutí této doby je z rehabilitačního hlediska již předpoklad stabilizace pacienta a tedy i jeho propuštění, a to v následující návaznosti:
1) Propuštění z rehabilitačního hlediska stabilizovaných pacientů do domácí péče nebo péče ambulantní rehabilitace.
2) Překlad rehabilitačně již stabilizovaných pacientů, u kterých však jejich stav vyžaduje další hospitalizaci na oddělení dlouhodobě nemocných Nemocnice Pelhřimov, popřípadě oddělení obdobného typu v jiném zdravotnickém zařízení.
3) Překlad indikovaných pacientů do rehabilitačních ústavů, resp. lázeňských zařízení.

Kontraindikace
Kontraindikace hospitalizace na lůžkovém rehabilitačním oddělení – neperspektivní pacient s ohledem na povahu onemocnění a věk, který fyzicky či psychicky nezvládne intenzivní rehabilitační režim se zátěží opakovanou LTV několikrát denně.

1) Nespolupracující nebo zmatený pacient.
2) Pacient v horečnatém či septickém stavu.
3) Pacient s generalizovaným a progredujícím nádorovým procesem.
4) Pacient kardiopulmonálně dekompensovaný.
5) Pacient s obsáhlými dekubity.
6) Sociální hospitalizace.

Relativní kontraindikací je i inkontinence (moč a stolice) s ohledem na stupeň této.