Oddělení dlouhodobě nemocných

 

 Primář
 
  MUDr. Josef Rada
 telefon  565 355 561
 email  jrada@hospital-pe.cz
 Vrchní sestra
 
  Bc. Petra Mazáčová
 telefon  565 355 562, 565 355 660
email pmazacova@hospital-pe.cz
 Zdravotně -sociální pracovnice
  Pavla Hrdoušková Dis.
 telefon  565 355 565, 731 619 185
email phrdouskova@hospital-pe.cz
Sociální pracovnice Hana Hunalová, DiS.
 telefon 565 355 565, 731 619 114
email hhunalova@hospital-pe.cz

 

Kde nás najdete Budova lékárny 1. patro
Telefonické spojení ODN 1 565 355 563,   ODN 2   565 355 660
Návštěvy Návštěvy jsou každý den od 14:30 do 18:00 hod. nebo dle domluvy kdykoliv.
Provoz oddělení  46 lůžek, rozděleno na dvě oddělení: ODN 1 - 28 lůžek, ODN 2 - 18 lůžek
Charakteristika oddělení, spektrum péče
Přijímáme pacienty převážně překladem z ostatních oddělení Nemocnice Pelhřimov k doléčení nebo ošetřovatelské rehabilitaci, po předběžné domluvě a zařazení do pořadníku. Zcela výjimečně jsou přijímáni pacienti z domova, kteří byli nedávno komplexně vyšetřeni a potřebují doléčení nebo ošetřovatelskou rehabilitaci.

Pokoje jsou 2,3,4 a 6 lůžkové. O pacienty pečuje 12 sester a 11 sanitářů.

Ošetřovatelskou rehabilitaci provádí naši vyškolení zaměstnanci. Odbornou rehabilitaci v jednotlivých případech zajišťujeme ve spolupráci s rehabilitačním pracovištěm naší nemocnice.

Sociální pracovnice kromě činnosti na ODN navštěvuje dle potřeby jednotlivá oddělení nemocnice a poskytuje pacientům a jejich příbuzným ucelené informace o možnostech řešení jejich situace (domácí oš. péče, pečovatelská služba, DD, denní stacionáře, Charita). V případě zájmu o řešení ihned začíná řízení, aby nebyla překračována doba možného pobytu na následných lůžkách.
Hospitalizace na oddělení je dle zdravotního stavu pacientů i několik týdnů. Pobyt ze sociálních důvodů není možný, neboť není pojišťovnou akceptován.
Dotazy na zdravotní stav pacientů zodpovídá v pracovní době primář a ošetřující lékaři.

Priority lékařské a ošetřovatelské péče na lůžkách ODN v Nemocnici Pelhřimov:

  • stabilizace pacientů s oběhovými, metabolickými a jinými chronickými onemocněními
  • nácvik soběstačnosti u pacientů po cévních mozkových příhodách, ortopedických operacích a u pacientů s čerstvou amputací končetin
  • zajištění důstojné paliativní péče u nemocných v terminálním stadiu onkologického nebo jiného chronického onemocnění
  • hojení chronických ran individuálním způsobem dle všech současně dostupných metod
  • pomoc při řešení sociální situace pacientů, včetně spolupráce s patřičnými odbory soc. zabezpečení s přihlédnutím k individuálním potřebám pacientů ke zlepšení kvality dalšího života, pokud pacient nebo rodina projeví zájem

Informace pro pacienty:

Bazální stimulace

A co dál?

Sociální lůžko

Akce pro pacienty

Dobrovolnická činnost

Rodinný pokoj - Zde může být s pacientem ubytován i jeho rodinný příslušník, který si toto přeje a pacient s tím souhlasí. Cena je stanovena dle ceníku platného v Nemocnici Pelhřimov pro ubytování v nadstandartním pokoji. Součástí pokoje není WC a koupelna.

Individuální výběr stravy dle diet - Pouze na našem oddělení má pacient možnost v rámci své diety si vybrat stravu s nutriční terapeutkou dle chuti na každý den z několika variant.

Fakultativní služby - Na oddělení dochází kadeřnice, která dle zájmu a možností ostříhá pacienty i přímo na lůžku a pedikérka.