Aktuality 2016

Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky

Na projekt Modernizace a obnova zdravotnické přístrojové techniky jsme získali finanční dotaci z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Mikuláš a čerti na ODN a dětském oddělení

Jednotka dobrovolných hasičů Nemocnice Pelhřimov na sebe na Mikulášské pondělí vzala podobu čertů a Mikuláše vyrazila zpříjemnit pobyt pacientům na oddělení dlouhodobě nemocných a dětem.

Vánoční turnaj složek IZS Kraje Vysočina

Pořádali jsme tradiční trunaj složek Integrovaného záchranného systému.

JOBStart 2016

Dne 8. 11. 2016 se naše nemocnice zúčastnila akce „ JOBStart 2016“ pořádané Vysokou školou polytechnickou Jihlava.

„Doktora se nebojíme, aneb s úsměvem do nemocnice“

Ve dnech 20. 10. a 4. 11. 2016 proběhl na dětském oddělení  Nemocnice Pelhřimov projekt „Doktora se nebojíme, aneb s úsměvem do nemocnice“ pod vedením Mgr. Pavlíny Fridrichovské a zaměstnanců dětského oddělení.

Slavnostní otevření nového parkoviště

Nové parkoviště pro zaměstnance Nemocnice Pelhřimov  bylo v pondělí 14. listopadu 2016 slavnostně otevřeno a oficiálně předáno k užívání hejtmanem Kraje Vysočina Jiřím Běhounkem.

Traumaplán 2016

V úterý 26. října 2016 jsme se zapojili do cvičení IZS s názvem Amok – útok aktivního střelce.

Nové parkoviště je v provozu

Zaměstnanci mají k dispozici 60 míst. Zároveň se tak uvolní prostor pro pacienty přímo v areálu nemocnice.

Světový den trombózy

Každoročně se připojujeme ke Světovému dni trombózy – 13. října 2016. Trombóza patří celosvětově mezi nejvýznamnější příčiny nemocnosti, invalidity a úmrtnosti, přestože jde o onemocnění, jehož výskyt je možno vhodnou prevencí významně snížit.

Dárci mohou u nás darovat od listopadu i krevní plazmu

Na oddělení hematologie a transfuziologie mohou zájemci od listopadu 2016 darovat také krevní plasmu. Hledáme nové dárce!

Nadstandardní pokoj na ortopedii slouží od září pacientům

Ortopedické oddělení nově nabízí hospitalizovaným pacientům nadstandardní pokoj.Zamlouvat si jej mohou pacienti předem podle termínu operačního zákroku.

Cvičení pro těhotné

Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Pelhřimov připravilo pro budoucí maminky novinku v podobě cvičení pro těhotné od ukončeného 12. týdne těhotenství. Od září tak mohou zájemkyně cvičit jednou týdně pod dohledem odborníků na tuto problematiku.

Návštěva z Ukrajiny

Oficiální návštěvu ze Zakarpatské Ukrajiny provázel po nemocnici hejtman Kraje Vysočina a lékař Nemocnice Pelhřimov MUDr. Jiří Běhounek.

Léto plné úrazů

V naší nemocnici ošetří lékaři denně osm desítek úrazů. Rapidně stoupla čísla ošetřených pacientů na lékařské pohotovosti /LPS/.

Nově nabízíme nadstandardní pokoj

Interní oddělení zprovoznilo v polovině měsíce června nový nadstandardní pokoj,.

Nadace Křižovatka předala dětskému oddělení nové monitory dechu

V úterý 14. června 2016 jsme získali osm nových monitorů dechu Babysense, které nám pomáhají hlídat novorozence před Syndromem náhlého úmrtí.

Edukačním centrem projde ročně 140 pacientů

Již od roku 2011 funguje v pelhřimovské nemocnici edukační centrum při ortopedickém oddělení. Jeho cílem je připravit pacienty k plánované operaci výměny kloubů ramenních, kyčelních a kolenních (TEP) a poskytnout pacientům veškeré potřebné informace. Ročně jím projde kolem 140 zájemců. Ortopedické oddělení Nemocnice Pelhřimov provede ročně přes 1100 operací.

Vybrané kapitoly z kardiologie

Odborný seminář pod záštitou prof. MUDr. Josefa Kautznera, CSc., FESC pořádáme 31.5.2016 ve spolupráci s IKEM Praha a společností Medtronic. Začíná v 17:00 hod. v salonku stravovacího provozu.

Den hygieny rukou

Mezinárodní den hygieny rukou jsme oslavili 5. května 2016 tradiční akcí pro školáčky i širokou veřejnost.

Probíhá demolice ubytovny. Začneme se stavbou parkoviště

Letošní největší stavební akcí Nemocnice Pelhřimov, která právě probíhá, je vybudování nového parkoviště s  60 parkovacími místy. Vznikne na místě bývalé nemocniční ubytovny. Její demolice bude probíhat v týdnu od pondělí 2. května 2016. Poté se započne s výstavbou parkoviště, které by mělo začít sloužit zaměstnancům i pacientům v září letošního roku.

Učíme děti první pomoc a zdravě jíst

Co je zdravé jíst a co ne? Jaké množství tekutin bychom měli pozřít za den? Jak poskytnout první pomoc? … a celou řadu dalších otázek pokládají žáci pátých a devátých tříd Základní školy Na Pražské v Pelhřimově v rámci našich návštěv. Mgr. Pavlína Fridrichovská, Dis. z dětského oddělení Nemocnice Pelhřimov každým rokem školí žáky v oblasti zdravé výživy a poskytování první pomoci, na které je zacílen náš projekt Zdraví do škol.

Den pro zdraví aneb co pro sebe můžeme udělat

Připravili jsme pro Vás preventivně zaměřenou akci. Poradit se s odborníky můžete o zdravém životním stylu, zdravé výživě, samovyšetření prsou, varlat, o diabetu, vyšetříme Vám i moč…. Kdy? Ve čtvrtek 21. dubna 2016.

Den otevřených dveří pro studenty gymnázií

Studenti 3. a 4. ročníků gymnázií navštívili naši nemocnici v rámci Dne otevřených dveří. Snažili jsme se je motivovat pro studium zdravotnických oborů a získat je pro práci ve zdravotnickém zařízení

Radioterapeutické oddělení rozšiřuje ordinační hodiny

.Abychom vyšli vstříc pracujícím onkologickým pacientům, jejich rodinným příslušníkům, kteří je doprovázejí do nemocnice i pacientům, kteří potřebují radioterapii, rozhodlo se radioterapeutické oddělení rozšířit od dubna ordinační dobu v ambulanci.

Hasiči čtou dětským pacientům na dobrou noc

Stejně jako v loňském roce přijdou v měsíci březnu číst pacientům na dětské oddělení naší nemocnice profesionální a dobrovolní hasiči. Pohádky na dobrou noc se dočkají děti ve čtvrtek 17. a 31. března od 17:30 hod. V prvním termínu je navštíví profesionální hasiči z Pelhřimova, druhou návštěvu zrealizuje hasičská jednotka naší nemocnice – SDH Nemocnice Pelhřimov.

Nácvik evakuace na oddělení dlouhodobě nemocných

V úterý 8. března nacvičovala nemocniční hasičská jednotka evakuaci pacientů na oddělení dlouhodobě nemocných za použití nových evakuačních podložek.

Zákaz návštěv od 9.3.2016

Platí do odvolání.

Pacientům slouží nová sanitka za milion korun

Speciálně upravený Renault Master 3 je nově k dispozici pacientům Nemocnice Pelhřimov. Moderně vybavený sanitní vůz za 1 057 000,- Kč mohla nemocnice pořídit díky půlmilionové dotaci od Města Pelhřimov.

Zprovoznili jsme moderní radioterapeutický ozařovač

Nový radioterapeutický ozařovač znamená velký přínos pro stovky pacientů. Využíván bude zejména pro nemocné s bolestivými záněty šlach a degenerativními onemocněními kloubů -artrózami. Lze jej také využívat pro léčbu kožních nádorů a povrchních metastáz ostatních nádorů. „Přístroj znamená větší komfort a zvýšení kvality péče o tyto pacienty,“ sdělil ředitel nemocnice Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice pořídila přístroj za 8,5 milionu korun díky dotaci od Ministerstva zdravotnictví.

Změny ve výdejích obědů

Vážení zaměstnanci, vážení strávníci

Od 1.února 2016 bude upravena výdejní doba oběda ve všední den, a to

11.00 hod. – 13.00 hod.

Od 13.00 hod. po ukončení výdeje do 13.30 hod. bude možnost odběru stravy do vlastních jídlo nosičů – platí pro všechny, včetně důchodců

Z hlediska hygieny a kritických bodů dle zásad HACCP ( Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů ) na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES ) č.852/2004 o hygieně potravin ve znění pozdějších předpisů
je zakázán výdej stravy do vlastních jídlo nosičů, přepravních obalů ( donesených z domova strávníky ) a to z důvodu prevence rizik v rámci zabránění sekundární křížové kontaminace mikroorganismy výdejních ploch, náčiní a pracovníků oddělení léčebné výživy a stravování. Jako nejrizikovější mikroorganizmus jmenujeme Salmonelu.

V případě, že si chce strávník pokrm odnést z jídelny během výdeje je tak možné pouze při zakoupení jednorázového přepravního obalu tzv. menu boxu.

Toto nařízení se vztahuje i pro výdej polévek do lahví, nádob apod..

Eva Kuzmiaková
Vedoucí oddělení léčebné výživy a stravování