Zprovoznili jsme moderní radioterapeutický ozařovač

Zprovoznili jsme nový radioterapeutický přístroj – pomáhá od bolesti

Nový radioterapeutický ozařovač znamená velký přínos pro stovky pacientů. Přináší využití zejména pro nemocné s bolestivými záněty šlach a degenerativními onemocněními kloubů -artrózami. Lze jej také využívat pro léčbu kožních nádorů a povrchních metastáz ostatních nádorů. „Přístroj znamená větší komfort a zvýšení kvality péče o tyto pacienty,“ sdělil ředitel nemocnice Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice pořídila přístroj za 8,5 milionu korun díky dotaci od Ministerstva zdravotnictví.

V souvislosti s prodlužováním věkové hranice odchodu do starobního důchodu přibývá osob s onemocněním kloubů a také nemocných se zhoubnými nádory. Tito nemocní trpí často bolestmi a řešení jejich problému bývá multioborové. Při neúspěchu klasické léčby, kdy je onemocnění již refrakterní a běžná léčba selhává, jsou pacienti odesíláni různými specialisty na ozáření za účelem analgetickým. Jen v naší nemocnici se jedná zhruba o šest stovek pacientů ročně. „Přístroj bude sloužit nemocným s degenerativními onemocněními kloubů a využívat jej budou také pacienti k paliativnímu ozáření bolestivých, povrchově uložených metastáz. Třetí skupinu tvoří nemocní s některými kožními nádory po operaci a ke kurativnímu ozáření v lokalizaci, kde operace není možná. Tyto nádory jsou ve stále se zvyšující incidenci,“ řekl primář radioterapeutického oddělení MUDr. Václav Abrahám.

V Nemocnici Pelhřimov byl pro výše uvedené účely dříve využíván ozařovač Cesioterax 3N, který byl ke konci roku 2013 vyřazen z provozu. Využití bylo nejen pro okres Pelhřimov, ale i pro přilehlé regiony – Jihlavsko, Táborsko, Jindřichohradecko, Benešovsko. „V roce 2013 jsme ozářili 556 nových nemocných s nenádorovými diagnózami a 8 nemocných s nádory za účelem analgetickým. Šlo o 5.715 výkonů za rok. Předpokládáme tedy kolem šesti set pacientů ročně k ozáření,“ dodal primář Abrahám.

Dodavatelem moderního ozařovače RTG T-200 je firma Amedis s.r.o.. Přístroj byl pořízen díky získané dotaci ve výši 6,7 milionu Kč z Ministerstva zdravotnictví. Zbytek částky hradila Nemocnice Pelhřimov z vlastních zdrojů. Stejně tak provedené stavební úpravy ve výši 350 tisíc Kč. „Stavební úpravy prostor na radioterapeutickém oddělení Nemocnice Pelhřimov již probíhaly na podzim 2015. Taktéž instalace přístroje byla v loňském roce dokončena. Nutné však bylo získat patřičná povolení a zkušební měření, abychom mohli spustit provoz,“ dodal technický náměstek Ing. Tomáš Koubek.

Oddělení RTO má v naší nemocnici dlouhodobou tradici. V současné době oddělení nabízí onkologickou péči u nemocných s nejčastěji se vyskytujícími nádory – chemoterapii ve stacionáři a dispenzární kontroly ve dvou ambulancích. „Radioterapeutická ambulance se soustřeďuje na plánování léčby zářením u pacientů s nezhoubnými onemocněními nebo se zhoubnými nádory, které léčíme pouze paliativně. Participujeme také na screeningu v rámci zjišťování časných stádií karcinomu prsu,“ dodal primář Abrahám.