Neurologické oddělení

 Primář   MUDr. Sergey Kusov
 telefon  565 355 368
 email  skusov@hospital-pe.cz
 Vrchní sestra   Mgr. Lucie Marešová
telefon 565 355 362
 email lmaresova@hospital-pe.cz

 

Telefonické spojení 565 355 368
Dokumentační pracovnice Radka Hrnčířová – 565 355 459
Návštěvy 14:30 – 18:00 hodin
Kde nás najdete Lůžková část neurologického oddělení se nachází ve 2. nadzemním podlaží pavilonu dětského oddělení. Telefonické spojení – 565 355 368.

Ambulantní část neurologického oddělení se nachází ve 2. nadzemním podlaží pavilonu PAS ( vchod k rehabilitaci). Telefonické spojení – 565 355 374

Charakteristika oddělení, spektrum péče

Neurologické oddělení Nemocnice Pelhřimov zajišťuje nemocným nepřetržitou 24-hodinovou péči a poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění mozku, míchy, periferního nervového systému, záchvatovitých a nervově-svalových onemocnění. Součástí jsou také konziliární služby pro jednotlivá oddělení nemocnice. Při zajištění komplexní diagnostické a léčebné péče spolupracuje neurologické oddělení se specializovanými neurologickými a neurochirurgickými centry v České republice. Zajištěna je laboratorní, radiologická, ultrazvuková, radioizotopová a elektrofyziologická diagnostika. Úzce spolupracuje s ostatními jednotkami intenzivní, standardní i následné péče.

Léčebnou a ošetřovatelskou péči na neurologickém oddělení zajišťuje zdravotnický personál s předepsaným vzděláním, který splňuje kvalifikační požadavky a odbornou způsobilost pro výkon svého povolání a pro výkon specializovaných pracovních činností. O pacienty pečuje v současné době 8 lékařů, 10 všeobecných sester,
5 ošetřovatelek a 1 sanitář. Management vykonává primář oddělení a vrchní sestra.

Ambulantní péče je zajišťována neurologickou ambulancí, poskytující preventivní a diagnosticko-léčebnou péči pacientům (včetně dětí), jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci, a to v pracovní dny dle ordinačních hodin. Součástí amb.péče je i vyš. EEG a EMG, dále sonografická vyšetření a provedení diagnostické lumbální punkce. V ambulantní části neurologického oddělení pracují 3 lékaři a 3 sestry, které provádí administrativní, diagnosticko-terapeutickou, dispenzární a preventivní činnost.

Lůžková část oddělení má v současné době 20 lůžek na 6 pokojích, se společným sociálním zázemím. Součástí lůžkového oddělení je samostatná rehabilitační místnost, vyhrazená hospitalizovaným pacientům. Ošetřovatelská péče je zde poskytována především metodou skupinové péče. V současné době je ošetřovatelský tým tvořen 7 sestrami, 5 ošetřovatelkami a 1 sanitářem, kteří zajišťují základní a speciální ošetřovatelskou péči, účastní se diagnosticko-terapeutických činností, vedou administrativu a dokumentují ošetřavatelskou péči, která se poskytuje metodou ošetřovatelského procesu. Dále je na lůžkovém oddělení neurologie zajišťována rehabilitační péče, kterou provádí fyzioterapeut. Logopedické péče je zajištěna erudovaným logopedem. Součástí péče je i úzká spolupráce a poradenství s dietními sestrami a jinými odborníky.

Akutní neurologická vyšetření jsou zajišťována v pracovní době (dle ordinačních hodin) v neurologické ambulanci. V průběhu ústavní pohotovostní služby (pracovní dny od 15,30 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě) jsou akutní neurologická vyšetření prováděna na lůžkovém oddělení nebo na centrálním interním příjmu.

Na neurologickém oddělení jak u hospitalizovaných tak i ambulantních pacientů provádíme za účelem diagnostiky i další vyšetření. Jedná se zejména o provedení vyšetření na výpočetním tomografu (CT), který je umístněn na rentgenovém oddělení nemocnice Pelhřimov. Dále vyšetření magnetickou resonancí (MR) - zde odesíláme pacienty na jiná pracoviště.

Nejčastější onemocnění - CMP /Cévní mozková příhoda/ , RS /Roztroušená skleróza/

Vyšetření:

Informace pro pacientům

Rehabilitace pro pacienty