Neurologické oddělení

 Primář     MUDr. Sergey Kusov
 telefon  565 355 368
 email  skusov@hospital-pe.cz
 Zástupce primáře     MUDr. Tereza Lukoszová
 telefon  
 email tlukoszova@hospital-pe.cz
 Vrchní sestra   Mgr. Lucie Marešová
telefon 565 355 362
 email lmaresova@hospital-pe.cz

Lékaři oddělení

 

 

 

 

 

 

Externí lékaři

MUDr. Marie Kapinusová - dětský neurolog
MUDr. Tomáš Hlavička
MUDr. Jan Syrový
MUDr. Dana Dohnalová
MUDr. Julla Opanasenko
MUDr. Tereza Jonášová
 
MUDr. Václav Boček  
MUDr. Radka Tůmová  
MUDr. Jozef Šoltés  
MUDr. Michal Fišer  

 

Telefonické spojení 565 355 368
Dokumentační pracovnice Radka Hrnčířová – 565 355 459
Návštěvy 14:30 – 18:00 hodin
Kde nás najdete

Lůžková část neurologického oddělení se nachází ve 2. nadzemním podlaží pavilonu dětského oddělení. Telefonické spojení – 565 355 368.

Ambulantní část neurologického oddělení se nachází ve 2. nadzemním podlaží pavilonu PAS ( vchod k rehabilitaci). Telefonické spojení – 565 355 374

Charakteristika oddělení, spektrum péče

Neurologické oddělení Nemocnice Pelhřimov zajišťuje nemocným nepřetržitou 24-hodinovou péči a poskytuje komplexní diagnostiku a léčbu onemocnění mozku, míchy, periferního nervového systému, záchvatovitých a nervově-svalových onemocnění. Součástí jsou také konziliární služby pro jednotlivá oddělení nemocnice. Při zajištění komplexní diagnostické a léčebné péče spolupracuje neurologické oddělení se specializovanými neurologickými a neurochirurgickými centry v České republice. Zajištěna je laboratorní, radiologická, ultrazvuková, radioizotopová a elektrofyziologická diagnostika. Úzce spolupracuje s ostatními jednotkami intenzivní, standardní i následné péče.

Léčebnou a ošetřovatelskou péči na neurologickém oddělení zajišťuje zdravotnický personál s předepsaným vzděláním, který splňuje kvalifikační požadavky a odbornou způsobilost pro výkon svého povolání a pro výkon specializovaných pracovních činností. O pacienty pečuje v současné době 8 lékařů, 10 všeobecných sester,
5 ošetřovatelek a 1 sanitář. Management vykonává primář oddělení a vrchní sestra.

Ambulantní péče je zajišťována neurologickou ambulancí, poskytující preventivní a diagnosticko-léčebnou péči pacientům (včetně dětí), jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci, a to v pracovní dny dle ordinačních hodin. Součástí amb.péče je i vyš. EEG a EMG, dále sonografická vyšetření a provedení diagnostické lumbální punkce. V ambulantní části neurologického oddělení pracují 3 lékaři a 3 sestry, které provádí administrativní, diagnosticko-terapeutickou, dispenzární a preventivní činnost.

Lůžková část oddělení má v současné době 20 lůžek na 6 pokojích, se společným sociálním zázemím. Součástí lůžkového oddělení je samostatná rehabilitační místnost, vyhrazená hospitalizovaným pacientům. Ošetřovatelská péče je zde poskytována především metodou skupinové péče. V současné době je ošetřovatelský tým tvořen 7 sestrami, 5 ošetřovatelkami a 1 sanitářem, kteří zajišťují základní a speciální ošetřovatelskou péči, účastní se diagnosticko-terapeutických činností, vedou administrativu a dokumentují ošetřavatelskou péči, která se poskytuje metodou ošetřovatelského procesu. Dále je na lůžkovém oddělení neurologie zajišťována rehabilitační péče, kterou provádí fyzioterapeut. Logopedické péče je zajištěna erudovaným logopedem. Součástí péče je i úzká spolupráce a poradenství s dietními sestrami a jinými odborníky.

Akutní neurologická vyšetření jsou zajišťována v pracovní době (dle ordinačních hodin) v neurologické ambulanci. V průběhu ústavní pohotovostní služby (pracovní dny od 15,30 do 7 hodin, o víkendech a svátcích nepřetržitě) jsou akutní neurologická vyšetření prováděna na lůžkovém oddělení nebo na centrálním interním příjmu.

Na neurologickém oddělení jak u hospitalizovaných tak i ambulantních pacientů provádíme za účelem diagnostiky i další vyšetření. Jedná se zejména o provedení vyšetření na výpočetním tomografu (CT), který je umístněn na rentgenovém oddělení nemocnice Pelhřimov. Dále vyšetření magnetickou resonancí (MR) - zde odesíláme pacienty na jiná pracoviště.

Nejčastější onemocnění - CMP /Cévní mozková příhoda/ , RS /Roztroušená skleróza/

Vyšetření:

Informace pro pacientům

Rehabilitace pro pacienty