Interní oddělení

 Primář   MUDr. Roman David
 telefon  565 355 261
 email  romandavid@centrum.cz
 Vrchní sestra   Mgr. Hana Dandová, DiS.
telefon 565 355 262
 email  hdandova@hospital-pe.cz
Kde nás najdete Interní oddělení se nachází v hlavní lůžkové budově v 2. a 3. nadzemním podlaží. V 2. nadzemním podlaží hlavní lůžkové budovy je umístěno interní oddělení III. a ve 3. nadzemním podlaží hlavní lůžkové budovy se nachází interní oddělení I. a II. . Multioborová JIP interních oborů se nachází ve 3. nadzemním podlaží pavilonu akutní medicíny.
Telefon Interní oddělení I. - 565 355 263, 565 355 264

Interní oddělení II. - 565 355 267, 565 355 268

Interní oddělení III. - 565 355 299, 565 355 300

Návštěvní doba denně 14,30 – 18,00 hodin - po domluvě s ošetřujícím lékařem kdykoliv

 

Charakteristika oddělení, spektrum péče
Náplní práce oddělení je léčení a ošetřování nemocných s onemocněními tzv. vnitřních orgánů, tedy především s nemocemi dýchacího ústrojí, srdečně cévními onemocněními, s chorobami trávícího ústrojí, chorobami ledvin a žláz s vnitřní sekrecí, metabolickými a revmatologickými nemocemi. Dále jsou u nás léčeni pacienti s nemocemi krve a krvetvorných orgánů  včetně nemocných s hemato-onkologickými diagnózami, na našem oddělení je podávána chemoterapie i pacientům s nádory solidních orgánů. Interní oddělení poskytuje komplexní péči prakticky v celém rozsahu vnitřního lékařství

Na oddělení je 78 standardních lůžek rozdělených do 3 stanic. Na třech lůžkách máme zavedený monitorovací systém, umožňující sledování především pacientů s nejasnými poruchami vědomí či méně závažnými srdečními arytmiemi. Pokoje jsou 2-3lůžkové, všechny jsou vybaveny samostatným sociálním zařízením, TV, lednicí. K dispozici je také jeden nadstandardní pokoj - VICE ZDE.

Jednotka intenzivní péče /JIP/ má 6 plně monitorovaných lůžek, z nichž jedno je umístěno v samostatném boxu. Na všech odděleních je dostupný tzv. bed side ultrazvuk, který umožnuje provádění akutních vyšetření přímo na lůžku, bez zatěžování vážně nemocných pacientů transportem.

Do komplexu interního oddělení patří i hemodialýza s 10 lůžky.

Interní oddělení / akreditace II.stupně z interny/ úzce spolupracuje s ostatními odděleními nemocnice, v blízkém kontaktu je především s onkologickým a hematologickým oddělením. V oblasti intervenční kardiologie spolupracumeje s Kardiocentrem Vysočina v Jihlavě, u komplikovanějších pacientů s onemocněním srdce s Kardio-torakálním centrem v Českých Budějovicích i s dalšími předními klinickými centry.

Ambulantní část sestává prakticky z plného spektra odborných ambulancí (11 specializovaných poraden), které jsou vedeny lékaři se specializačními atestacemi v jednotlivých oborech a z interní příjmové ambulance s neselektovaným příjmem nemocných.

Gastroenterologická ambulance drží statut centra pro screening kolorektálního karcinomu. Provádí rozsáhlé spektrum diagnosticko-terapeutických endoskopických vyšetření zažívacího traktu. Gastroskopické vyšetření je dostupné nonstop především pro pacienty s krvácením do žaludeční části zažívacího traktu či při odstraňování cizích těles v této oblasti.

Ambulantní část se skládá z těchto odborných ambulancí:
 interní příjmová ambulance (spojená s EKG pracovištěm) - volně přístupná i bez objednávání v pracovní době (7 – 15,30 hod.).
Další odborné ambulance jsou přístupné po předchozím objednání nebo pozvání v rámci dispenzarizace:
 angiologická,
 diabetologická,
 interní odborná,
 endokrinologická,
 ambulance kostního metabolismu,
 revmatologická,
 nefrologická,
 lipidová,
 gastroenterologická,
 pracoviště endoskopických metod v gastroenterologii (gastroskopie, rektoskopie, kolonoskopie, ERCP),
 laboratoř funkční diagnostiky (ERG, Holter monitorování TK, EKG, ECHO kardiografie).
 Pracoviště hemodialýzy disponuje 6 hemodialyzačními monitory a jsou na něm prováděny chronické i akutní hemodialýzy.