Interní oddělení

 Primář     MUDr. Roman David
 telefon  565 355 261
 email  romandavid@centrum.cz
 Zástupce primáře     MUDr. Jan Foltin
 telefon  565 355 267
 email  jfoltin@hospital-pe.cz
 Vrchní sestra dandova   Mgr. Hana Dandová, DiS.
telefon 565 355 262
 email  hdandova@hospital-pe.cz
Lékaři oddělení MUDr. Jaroslava Stará
MUDr. Zdeńka Švecová - tel. 565 355 263
MUDr. Denisa Sedláková
MUDr. Marie Musilová
MUDr. Dušana Havettová - tel. 565 355 765
MUDr. Eva Vodičková - tel. 565 355 300
MUDr. Jan Lisa
MUDr. Eva Drnková  
MUDr. Olga Pekárková  
MUDr. Ladislav Musil  
MUDr. Irena Antošová  
MUDr. Jan Šmrha - tel. 565 355 255
 
MUDr. Sylva Strádalová  
MUDr. Pavla Smejkalová - tel. 565 355 300
 
MUDr. Jan Paták - tel. 565 355 439
 
MUDr. Petra Koudelková  
MUDr. Lyudmil Teodosiev  
MUDr. Jana Chudobová - tel. 565 355 260
 
  MUDr. Olexandr Paziuk - tel. 565 355 260
Kde nás najdete Lůžková část interního oddělení má 3 stanice, které jsou umístěny v 2. a 3. nadzemním podlaží hlavní lůžkové budovy.
Telefon 565 355 264 - int. I., 268 - int. II., 299 - int. III., 761 - JIP int.oborů
Návštěvní doba denně 14,30 – 18,00 hodin - po domluvě s ošetřujícím lékařem kdykoliv

 

Charakteristika oddělení, spektrum péče

Náplní práce oddělení je léčení a ošetřování nemocných s onemocněními tzv. vnitřních orgánů, tedy především s nemocemi dýchacího ústrojí, srdečně cévními onemocněními, s chorobami trávícího ústrojí, chorobami ledvin a žláz s vnitřní sekrecí, metabolickými a revmatologickými nemocemi. Dále jsou u nás léčeni pacienti s nemocemi krve a krvetvorných orgánů  včetně nemocných s hemato-onkologickými diagnózami, na našem oddělení je podávána chemoterapie i pacientům s nádory solidních orgánů. Interní oddělení poskytuje komplexní péči prakticky v celém rozsahu vnitřního lékařství

Na oddělení je 78 standardních lůžek rozdělených do 3 stanic. Na třech lůžkách máme zavedený monitorovací systém, umožňující sledování především pacientů s nejasnými poruchami vědomí či méně závažnými srdečními arytmiemi. Pokoje jsou 2-3lůžkové, všechny jsou vybaveny samostatným sociálním zařízením, TV, lednicí. K dispozici je také jeden nadstandardní pokoj - VICE ZDE.

Jednotka intenzivní péče /JIP/ má 6 plně monitorovaných lůžek, z nichž jedno je umístěno v samostatném boxu. Na všech odděleních je dostupný tzv. bed side ultrazvuk, který umožnuje provádění akutních vyšetření přímo na lůžku, bez zatěžování vážně nemocných pacientů transportem.

Do komplexu interního oddělení patří i hemodialýza s 10 lůžky.

Interní oddělení / akreditace II.stupně z interny/ úzce spolupracuje s ostatními odděleními nemocnice, v blízkém kontaktu je především s onkologickým a hematologickým oddělením. V oblasti intervenční kardiologie spolupracumeje s Kardiocentrem Vysočina v Jihlavě, u komplikovanějších pacientů s onemocněním srdce s Kardio-torakálním centrem v Českých Budějovicích i s dalšími předními klinickými centry.

Ambulantní část sestává prakticky z plného spektra odborných ambulancí (11 specializovaných poraden), které jsou vedeny lékaři se specializačními atestacemi v jednotlivých oborech a z interní příjmové ambulance s neselektovaným příjmem nemocných.

Gastroenterologická ambulance drží statut centra pro screening kolorektálního karcinomu. Provádí rozsáhlé spektrum diagnosticko-terapeutických endoskopických vyšetření zažívacího traktu. Gastroskopické vyšetření je dostupné nonstop především pro pacienty s krvácením do žaludeční části zažívacího traktu či při odstraňování cizích těles v této oblasti.

Ambulantní část se skládá z těchto odborných ambulancí:
 interní příjmová ambulance (spojená s EKG pracovištěm) - volně přístupná i bez objednávání v pracovní době (7 – 15,30 hod.).
Další odborné ambulance jsou přístupné po předchozím objednání nebo pozvání v rámci dispenzarizace:
 angiologická,
 diabetologická,
 interní odborná,
 endokrinologická,
 ambulance kostního metabolismu,
 revmatologická,
 nefrologická,
 lipidová,
 gastroenterologická,
 pracoviště endoskopických metod v gastroenterologii (gastroskopie, rektoskopie, kolonoskopie, ERCP),
 laboratoř funkční diagnostiky (ERG, Holter monitorování TK, EKG, ECHO kardiografie).
 Pracoviště hemodialýzy disponuje 6 hemodialyzačními monitory a jsou na něm prováděny chronické i akutní hemodialýzy.