Gynekologicko-porodnické oddělení

porodnice_magnetka

 Primář
 
  MUDr. Radan Doubek
 telefon  565 355 551
 email  rdoubek@hospital-pe.cz
 Vrchní sestra
 
  Bc. Jitka Plášilová
telefon 565 355 552
 email  jplasilova@hospital-pe.cz
Telefonické spojení 565 355 525, 526
Gynekologická ambulance 565 355 530, 531
Návštěvy 14:30 – 18:00 hodin - po domluvě možno i v ostatní denní hodiny.
Kde nás najdete Samostatně stojící objekt v horní části areálu nemocnice s vlastním přístupem z parkoviątě nemocnice.
Charakteristika oddělení, spektrum péče

Gynekologicko-porodnické oddělení poskytuje veškeré ambulantní a hospitalizační služby, snad jen s výjimkou genetické diagnostiky a některých složitějších onkologických stavů. Oddělení se dělí na část ambulantní a část lůžkovou.

AMBULANTNÍ ČÁST:

Ambulantní část zahrnuje gynekologickou ambulanci, ultrazvukové pracoviště a gynekologický sálek, které se nacházejí společně s lůžkovým oddělením v samostatné budově v horní části areálu nemocnice.

Gynekologická ambulance zajišťuje preventivní gynekologické vyšetření žen, léčbu gynekologicky nemocných, péči o těhotné a dětskou gynekologii. Provoz gynekologické ambulance probíhá v pracovní dny od 7 do 15:30 hodin, o víkendech, o svátcích a v odpoledních hodinách zajišťuje péči o gynekologicky nemocné pacientky gynekologické oddělení. Na činnosti gyn. ambulance se podílejí všichni lékaři a 3 porodní asistentky. Ženy se objednávají k vyšetření telefonicky. V případě potřeby jsou zvány k vyšetření formou pozvánek nebo telefonicky. Akutní případy řeší gynekologická ambulance okamžitě. Tel. číslo ambulance 565 355 530.

Ultrazvukové pracoviště provádí screeningové vyšetření těhotných a vyšetření gynekologických a těhotných pacientek dle indikací ošetřujících gynekologů. Ženy se objednávají telefonicky Po-Pá od 7:00 hod. - 9:00 hod. na telefonu 565 355 541. UZ vyšetření lze provádět na vlastní žádost za poplatek. Ordinační hodiny – Út., St., Pá od 9:00 do 11:00 hod.

Gynekologický sálek. Zde se provádějí malé gynekologické výkony u ambulantních pacientek, ale i u pacientek hospitalizovaných. Plánované malé gynekologické výkony provádíme 2x týdně (úterý a pátek). V akutních případech jsou tyto výkony prováděny kdykoliv. Po ambulantním výkonu je pacientka sledována po dobu 4 hodin. V případě nekomplikovaného průběhu sledování po zákroku může v doprovodu opustit naše oddělení.

Naše pracoviště nabízí možnost farmakologického ukončení těhotenství.

LŮŽKOVÁ ČÁST:

Lůžková část zahrnuje gynekologické oddělení, porodní sál, oddělení šestinedělí a novorozenecké oddělení.

Gynekologické oddělení
Na našem oddělení provádíme všechny typy operací - kromě onkogynekologických. Preferujeme miniinvazivní a vaginální operativu na úkor klasické abdominální operativy. Důležitá je pro nás menší zátěž klientek a tím i kratší rekonvalescence po operacích.

Na našem oddělení provádíme:
- hysteroskopie - diagnostické i operační (kromě resekcí větších sept u VVV dělohy a termoablace endometria)
- laparoskopie - diagnostické i operační
- hysterektomie - preference vaginálního způsobu operací a laparoskopicky asistované vaginální hysterektomie; objednací doba u plánovaného výkonu je 2 až 3 měsíce
- možno i operace stresové inkontinence (pásky TOT, TVT) ve spolupráci s urologickým oddělením.

Na gynekologickém oddělení je k dispozici nadstandardně vybavený jednolůžkový pokoj a dva vybavené dvoulůžkové pokoje. Na pokojích jsou maximálně 3 lůžka - všechny pokoje vybaveny TV.

Porodní sál

Nabízíme příjemné prostředí malé porodnice s individuálním přístupem ke každé rodičce, respektujeme jejich přání, event. předložené porodní plány. O ženu pečuje, ve většině případů, jedna porodní asistentka a lékař porodního sálu, čímž se snažíme zachovat maximální soukromí rodičky. Naše porodnice samozřejmě umožňuje přítomnost partnera či jiné blízké osoby, popř. osob po celou dobu porodu. Registrace k porodu do naší porodnice není nutná.

I. doba porodní

Během I. doby porodní je rodička na svém pokoji. Holení a klystýr praktikujeme pouze po domluvě s rodičkou, příjem tekutin a stravy se řídí aktuálním stavem rodičky s ohledem na její potřeby. Ženám nabízíme celou řadu nefarmakologických metod tlumení bolesti, mezi které patří:

  • hydroanalgezie - využití relaxačních účinků vody na tělo mají rodičky možnost v hydromasážní vaně či ve sprše, která je na každém pokoji.

  • „analgezie teplem“ - tepelné obklady nejbolestivějších míst termofory

  • úlevové polohy - během porodu není omezen pohyb ženy, pro volbu té nejvýhodnější polohy využíváme gymnastické míče, porodní vaky, ribstole nebo žíněnku.

  • audioanalgezie - jako doplněk ostatních metod mohou rodičky poslouchat relaxační hudbu či hudbu dle vlastního výběru

  • psychoprofylaxe

Naše porodnice nabízí bezplatně epidurální analgezii s 24 hodinovou dostupností.

V průběhu I. doby porodní je plod intermitentně monitorován kardiotokografem. Kontrolujeme stav plodu a tím předcházíme vzniku rizikových situací. Během tohoto monitorování je pohyb ženy omezen pouze částečně, není nutná poloha v leže, lze zaujmout i úlevové polohy. Do průběhu porodu farmakologicky zasahujeme v případě, že porod postupuje pomalu a to vždy po konzultaci s rodičkou a s jejím souhlasem. S každým zásahem je žena seznámena a může jej odmítnout. Celkově je přístup zdravotnického personálu spíše vyčkávací – personál pozoruje, kontroluje a vyhodnocuje průběh porodu, stav rodičky i dítěte a podporuje ženu v její samostatné práci.

II. doba porodní a III. doba porodní

Během II. doby porodní většinou rodička přechází ze svého pokoje do tzv. porodního boxu. V této fázi porodu je kromě porodní asistentky a lékaře přítomna i novorozenecká sestra. Nastanou-li komplikace nebo předčasný porod je přítomen i dětský lékař. Každá rodička má možnost volby porodní polohy:

  • porod do vody

  • porod na porodní stoličce

  • porod na porodním lůžku - v polosedě, na zádech, na boku

Nástřih hráze (epiziotomie) rutinně neprovádíme, přistupujeme k němu v případě nutnosti a po domluvě s rodičkou. V případě dobré poporodní adaptace je proveden tzv. bonding (položení novorozence bezprostředně po porodu na haný hrudní matky a vyčkáme dotepání pupečníku). Po dohodě s rodiči je novorozenec ošetřen na novorozeneckém boxe na vyhřívaném lůžku za přítomnosti otce dítěte nebo jiné blízké osoby. Dítě osušíme, nekoupeme, zvážíme, ale neměříme. Délka se zjišťuje až při propuštění. Ošetříme pupeční pahýl a oči. Vitamín K aplikujeme ve formě kapek. 

IV. doba porodní

Po dobu 2 hodin od porodu matka zůstává v péči porodní asistentky na porodním sále. Po fyziologickém porodu a při dobrém stavu novorozence je dítě ponecháno u matky na porodním sále, kde samozřejmě zůstává i její doprovod.

Porod císařský řezem

Při plánovaném císařském řezu je matka po přijetí na porodním sále předána na oddělení šestinedělí (většinou den před plánovaným výkonem). Samotný výkon se provádí na operačním sále porodního sálu, partner může být přítomen v předsálí. Dítě je hned po vybavení ukázáno matce, dále probíhá stejné ošetření na vyhřívaném lůžku za přítomnosti blízké osoby. Jestliže to zdravotní stav matky i dítěte dovolí, přikládáme k prsu ještě na operačním sále. Po výkonu je matka převezena zpět na oddělení šestinedělí.

Oddělení šestinedělí a novorozenecké

Na oddělení šestinedělí je k dispozici 6 dvoulůžkových pokojů a 2 pokoje nadstandartní. Po uplynutí dvou hodin na porodním sále maminku převezeme na oddělení šestinedělí. Zde se v doprovodu sestry osprchuje.

Praktikujeme plný rooming-in, vysvětlíme veškerou péči, pomáháme s kojením, v případě potřeby dokrmujeme alternativně. K dispozici máme různé pomůcky na kojení -silikonové kloboučky, formovače bradavek, mechanické i elektrické odsávačky. Od roku 2006 jsme Baby friendly hospital - dodržujeme 10 kroků k úspěšnému kojení.

Novorozence po fyziologickém porodu propouštíme 3.den, po císařském řezu 5.den (den porodu se nepočítá). Pokud si to matka žádá a stav novorozence to dovolí, je možné propuštění po 72.hodinách.

A co děti během pobytu u nás čeká?

Nejen hezky prospívat na váze, ale všem novorozencům se provede UZ vyšetření kyčlí ortopedem, vyšetření očí, vyšetření sluchu metodou TEOAE nebo ABR. UZ vyš. hlavičky a ledvin, odběr krve z patičky na metabolické vady. 

Na oddělení máme monitory dechu, které je možné půjčit domů. Půjčujeme je na dobu 6ti měsíců za 900 Kč s možností prodloužení.

Každý 2.čtvrtek v měsíci probíhají přednášky o kojení pro těhotné vedené vyškolenou dětskou sestrou. Všem maminkám, i těm, které u nás nerodily, nabízíme pomoc s kojením na tel.čísle 565 355 535 nepřetržitě.

INFORMACE PRO RODIČKY

Informace k epidurální analgezii

Odběr pupečníkové krve

Předání do péče obvodním gynekologem

Jídlo a pití při porodu

Dokumenty pro matriku, vystavení rodného listu dítěte

Psychoprofylaxe

Vydávání placent rodičům po porodu je v rozporu s platnou legislativou. (zákon č. 372/2011Sb.)

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Informovaný souhlas s epidurální analgezií

Přednášky pro těhotné

Co s sebou do porodnice

Porodní plán

Dotazník na jména

Anamnestický dotazník

NADSTANDARDNÍ SLUŽBY

Cvičení pro těhotné a po porodu

Individuální prohlídky porodního sálu – po telefonické domluvě, tel. č. 565 355 538

Předporodní kurzy - zdarma

Epidurální analgezie - zdarma

Půjčení monitoru dechu – 900 Kč/6 měsíců

Linka kojení, tel. č. 565 355 535 nepřetržitě

Nadstandartní pokoje na odd. šestinedělí – 300Kč/noc

Volně přístupná WIFI

Fotografie z našeho oddělení ..