Dětské oddělení

    Primář   MUDr. Stanislav Houštěk
 telefon  565 355 501
 email  shoustek@hospital-pe.cz
  Vrchní sestra   Mgr. Lenka Rokosová
 telefon  565 355 502
email lrokosova@hospital-pe.cz

 

Kde nás najdete Dětský pavilon.
telefon 565 355 506, 508
Návštěvní doba denně 13,30 – 18,00 hodin. Mimo uvedenou dobu je možnost návštěvy pacientů po dohodě s ošetřujícím personálem během celého dne tak, aby nebyl narušován léčebný režim.
Ambulance odborná dětská
 laktační poradenství
 nefrologická
 endokrinologická
 diabetologická
 ultrazvukové pracoviště- všeobecná dětská ambulance
   
Charakteristika oddělení, spektrum péče
Poskytujeme zdravotní péči o pacienty v dětském a dorostovém věku (0 – 19 roků), jejichž onemocnění vyžaduje hospitalizaci či specializovanou ambulantní péči. Ve spolupráci s chirurgickými obory (chirurgie, ORL, urologie, ortopedie) zajišťujeme předoperační i pooperační péči o děti uvedené věkové skupiny.
Při organizaci pobytu a péči o děti důsledně respektujeme a uplatňujeme zásady Charty práv hospitalizovaných dětí.Oddělení je členěno na následující úseky:
-  jednotka intenzivní a intermediární péče (3 lůžka),
-  oddělení kojenců a batolat (11 lůžek) - s preferovanou možností ubytování průvodců dětí,
-  oddělení větších dětí a dorostu (15 lůžek) - s možností ubytování průvodce dítěte,
-  oddělení novorozenecké (10 lůžek),
-  odborné a všeobecné  dětské ambulance.

 

Veškerá snaha kolektivu zaměstnanců dětského oddělení směřuje k zajištění komplexní léčebné i vyšetřovací péče o naše pacienty s návazností na odborné dětské ambulance.
Hospitalizaci dítěte s průvodcem pokládáme za standard. Dětem, kde průvodce není nebo nemůže být hospitalizován umožňujeme volný režim návštěv. Návštěvní doba 13.00 – 18.00 hod má pouze doporučující charakter.
Všechny hospitalizované děti v naší nemocnici tak pobývají v kolektivu stejně starých dětí a jsou jim zajišťovány takové aktivity, aby mohly zapomenout na nemoc a bolest – herny s hračkami, skluzavkami, stavebnicemi, výpočetní technika s možností přístupu na internet, počítače s hrami, televizory včetně videopřehrávačů na hernách i na pojízdných vozících k lůžku pacienta.
Je zajištěn i pedagogický dozor formou mateřské školy a školní družiny. www.skolyzz.cz   
Ve stravování je zajištěn výběr z jídel, aby děti nemusely výrazně měnit v nemoci své stravovací návyky.
V ambulancích poskytujeme péči v oborech dětské nefrologie, endokrinologie a diabetologie,   všeobecné pediatrické ambulance . Dlouholetou tradicí oddělení je ultrazvukové pracoviště, kde provádíme kompletní celotělová vyšetření.
Při novorozeneckém oddělení pořádáme pravidelné přednášky na pro těhotné a zabýváme se laktačním poradenstvím. Provozujeme tzv. horkou linku kojení (tel.: 565 355 534).
Naše oddělení spolupracuje s následujícími klinickými pracovišti:
Dětská klinika, onkologická klinika, ortopedická klinika, chirurgická klinika, ARO – FN Praha Motol, Dětská klinika IPVZ Praha, Dětská klinika VFN Praha, Urologická klinika Praha, Dětská klinika včetně JIRP České Budějovice, Neonatologické oddělení české Budějovice, Jednotka intermediární péče pro novorozence Nemocnice Jindřichův Hradec.

Dětské oddělení Nemocnice Pelhřimov převzalo dne 2.10.2006 mezinárodně uznávané ocenění Světové zdravotnické organizace UNICEF - Baby Friendly Hospital Iniciative - Nemocnice přátelská dětem.