ARO

Akreditované pracoviště

 Primář
 
 MUDr. Ondřej Kubínek
 telefon  565 355 321
 email  okubinek@hospital-pe.cz
 Vrchní sestra
 
 Mgr. Romana Knotková
 telefon  565 355 322
 email  rknotkova@hospital-pe.cz
Kde nás najdete Hlavní nemocniční budova – Budova Pavilonu Akutní Medicíny – 3. N. P.
Telefonické spojení ARO oddělení – 565 355 771, 565 355 772
Charakteristika oddělení, spektrum péče
Anesteziologie a resuscitace je oborem léčebně preventivní péče, který poskytuje anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči a zajišťuje ambulanci pro léčbu chronické bolesti.
Oddělení se člení na anesteziologický a resuscitační úsek:
Anesteziologická péče
Zajišťuje bezbolestné provádění diagnostických a léčebných výkonů operační povahy za použití způsobů celkového či místního znecitlivění. Cílem je bezpečně a s co nejmenším ovlivněním organismu převést nemocného či raněného při výkonech a zabránit či snížit výskyt komplikací. To vše zahrnuje předanestetické vyšetření, volbu nejvhodnějšího způsobu anestézie, vedení anestézie a kompletní zajištění nemocného v jejím průběhu, bezpečné probuzení, dohled a předání pacienta na JIP nebo standardní oddělení.
V nemocnici máme vybaveno celkem 10 pracovišť k podávání anestézie, z toho 6 na centrálních operačních sálech. Denně je zajištěna anesteziologická péče na 5 až 6 pracovištích, ročně je podáno více než 5 000 anestézií. Pro zvýšení bezpečnosti operovaných je v novém PAM zřízen 4 lůžkový dospávací (zotavovací) pokoj, kam jsou přiváženi pacienti po operačních výkonech, kteří vyžadují delší dobu na zotavení z účinků anestezie. Zde setrvají pod dohledem kvalifikovaného personálu a za monitorace do plného zotavení a návratu všech životně důležitých ochranných reflexů.
Resuscitační péče
Je péče o nemocné s náhlým selháním jedné nebo více základních životních funkcí (dýchání, oběh, vědomí), u nichž je nutné tyto životní funkce podporovat nebo nahrazovat. Resuscitační péče je poskytována na 5 lůžkách ARO, je zde nutná trvalá dostupnost lékaře AR po 24 hodin, trvalá a nepřetržitá spolupráce společných vyšetřovacích a léčebných složek a trvalá dostupnost konsiliárních odborníků. Důvodem přijetí na lůžka ARO je zdravotní stav nemocného, hledisko spádové příslušnosti se neuplatňuje. Přijímáme tedy pacienty nejen ze spádové oblasti Pelhřimovska, ale i odjinud. Dále zajišťujeme konsiliární činnost a provádíme neodkladnou resuscitaci v rámci celé nemocnice. Ročně je zde hospitalizováno kolem 250 pacientů.
Ambulance bolesti
Byla otevřena v roce 2005. Zajišťuje péči o nemocné s chronickou bolestí. 

Provoz oddělení Na anesteziologicko-resuscitačním oddělení je k dispozici 5 lůžek.
Návštěvy Návštěvy jsou každý den od 14:30 do 17:00 hod. nebo dle domluvy.

 Infromace pro pacienty

Informace o anestézii
Bazální stimulace
Informace pro rodinné příslušníky
Informace k porodní analgezii

Ambulance bolesti

Invalid Displayed Gallery