Chirurgické oddělení

Primář
 
  MUDr. Karel Křikava
 email  kkrikavaml@hospital-pe.cz
Vrchní sestra   Hana Pelíšková
email hpeliskova@hospital-pe.cz
 
Kde nás najdete Lůžková část oddělení se skládá ze dvou stanic a JIP chirurgických oborů. Lůžková Chirurgie I. - aseptická chirurgie - 4. NP  v levé části budovy. Chirurgie II. - septická - 2. NP v levé části budovy. JIP chirurgických oborů s 9 lůžky se nachází ve 3.NP PAM.
Telefon 565 355 204, 565 355 205, 565 355 217
Návštěvní doba denně Doporučená doba 14,30 – 18,00 hodin. Mimo tuto dobu po domluvě s personálem.
Ambulance
INFO chirurgických ambulancí
Chirurgická ambulance
Cévní ambulance
Mammární poradna
Ambulance miniinvazivní chirurgie
Koloproktologická ambulance
Mezioborová indikační onkochirurgická komise
Traumatologická ambulance
Ambulance chirurgie ruky
Ambulance chronických ran a septické chirurgie
Charakteristika oddělení, spektrum péče
Chirurgické oddělení je členěno:
- stanice aseptické chirurgie - chirurgie I. - 4. nadzemní podlaží hlavní budovy - 33 lůžek, telefon 565 355 206
- stanice septické chirurgie - chirurgie II. - 2. nadzemní podlaží hlavní budovy - 21 lůžek, telefon 565 355 205
- JIP chirurgických oborů - umístěná v 3. nadzemním podlaží budovy PAM - 9 lůžek,, telefon 565 355 751
- všeobecná chirurgická ambulance, septická ambulance a odborné chirurgické ambulance, umístěné v 2. NP budovy PAM.Chirurgické oddělení Nemocnice Pelhřimov poskytuje komplexní chirurgickou péči ambulantní a na lůžkách nemocnice v rámci všeobecné, břišní, cévní chirurgie a traumatologie.Pro nemocné s náhlým chirurgickým onemocněním máme otevřenou chirurgickou ambulanci s nepřetržitým provozem. Lékaři chirurgického oddělení poskytují péči ve všeobecné ambulanci a specializovaných poradnách. (cévní, mammární, koloproktologická, traumatologická, ambulance miniinvazivní chirurgie, ambulance chronických ran a ambulance chorob ruky). Odbornou péči stomikům zde poskytují rovněž dvě plně erudované „stoma-sestry“.
Naší lékaři mají v spolupráci s ostatními kolegy k dispozici pět špičkově vybavených centrálních operačních sálů nemocnice. Pod naše oddělení také patří zajištění péče na Jednotce intenzivní péče chirurgických oborů, která má 9 lůžek.Chirurgické oddělení provádí následující výkony:

 • běžná i speciální ambulantní vyšetření a ošetření
 • všechny akutní stavy břišní, hrudní, pohybového aparátu
 • ve spolupráci s ortopedií traumata pohybového aparátu, sdružená poranění, poranění měkkých částí
 • elektivní operace zažívacího traktu, včetně operace nádorů zažívacího traktu, Naši prioritou jsou laparoskopické zákroky především operace žlučníku, kýl a zažívacího traktu. Oddělení je v rámci klinických onkologických center (KOC) „kooperujícím onkologickým pracovištěm“. V součinnosti s onkologickým pracovištěm jsou jako součást komplexní terapie prováděny všechny typy operací nádorů zažívacího traktu vyjma jícnu a slinivky břišní
 • operace konečníku včetně metody dle Longa a ambulantní zákroky přístrojem Hemoronem
 • cévní operace periferních cév a karotid, operace varixů včetně moderní metody radiofrekvenční ablace
 • operace endokrinnochirurgické (nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek)
 • operace nádorů prsu s preferencí záchovných metod a operací sentinelových uzlin s radioizotopovou diagnostikou
 • některé operace z plastické chirurgie hrazené ZP
 • ve spolupráci s dětským oddělením poskytujeme péči pacientům v dětském věku od 1 roku v plánované i akutní operativě, včetně traumatologie
 • podílí se na provádění endoskopických výkonů (gastroskopie, koloskopie, ERCP) ve spolupráci s interním oddělením a na ultrazvukových vyšetřeních ve spolupráci s radiodiagnostickým oddělením

Mezioborové indikační onkochirurgické komise (koloproktologická a mamární) se schází jednou týdně nebo dle aktuální potřeby (zastoupení: onkolog, onkochirurg, zástupce oddělení zobrazovacích metod, gastroenterolog, ošetřující lékaři…). Protokolárně stanovuje dle veškerých nálezů optimální léčebný postup a dobu i typ operace.

Všechny ambulance mají možnost akutních i plánovaných vyšetření v rozsáhlém a moderně vybaveném komplementu Nemocnice Pelhřimov - biochemická, hematologická a mikrobiologická laboratoř, RTG včetně ultrazvukových přístrojů, a spirálního CT, izotopová vyšetření včetně SPECT.

Chirurgické oddělení pořádá každoročně od roku 1995 celostátní konferenci „Pelhřimovské chirurgické dny“, která je garantována Českou chirurgickou společností.

Chirurgické oddělení je akreditováno pro přípravu lékařů k získání plné odborné způsobilosti v oboru chirurgie a dále pro školení lékařů v oboru traumatologiie I. typu.

Nabízíme nadstandartní pokoj - ZDE

 

Nabízíme Vám placené nadstandardní služby, bližší informace Vám podají lékaři chirurgického oddělení při osobní návštěvě.

 

Pelhřimovský chirurgický den 2018 - abstrakta

Pelhřimovský chirurgický den 2019 - abstrakta

 

Nabízíme Vám placené nadstandardní služby, které proces léčby a rekonvalescence urychlí.

CHIRURGIE: Léčba hemoroidů přístrojem HEMORON 

 • 1. léčebná kůra 1.500,- Kč
 • každá další léčebná kůra 1.000,- Kč

CHIRURGIE: Operace varixů metodou RFITT (cena nehrazeného materiálu)

 • cena za celý nadstandardní výkon 11.150,- Kč

Bližší informace Vám podají lékaři chirurgického oddělení při osobní návštěvě nebo telefonicky: 565 355 201 🙂