Paliativní péče

Paliativní péče v Nemocnici Pelhřimov

Domácí paliativní péče, Konziliární paliativní tým a Ambulance paliativní péče

MUDr. Eliška Štokrová – vedoucí lékařka

Mgr. Markéta Fuchsová – koordinátor paliativní péče

Kontakt: telefon: +420 731 691 418 

email: paliativnipece@hospital-pe.cz

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým.

Paliativní péče:

  • chápe umírání a smrt jako součást lidského života a vychází z toho, že každý člověk závěrečnou část svého života se všemi jejími fyzickými, psychickými, sociálními, duchovními a kulturními aspekty prožívá individuálně
  • vychází důsledně z přání a potřeb pacientů a jejich rodin a respektuje jejich hodnotové priority
  • chrání důstojnost nevyléčitelně nemocných a klade hlavní důraz na kvalitu života
  • je založena na multiprofesní spolupráci a integruje v sobě lékařské, ošetřovatelské, psychologické, sociální a spirituální aspekty
  • nabízí všestrannou účinnou podporu příbuzným a přátelům umírajících a pomáhá jim zvládat jejich zármutek i po smrti blízkého člověka

Konziliární paliativní tým – je poradním orgánem v indikaci a nastavení obecné a specializované paliativní péče. Zajišťuje konzultace a intervence paliativních specialistů pro všechna oddělení nemocnice, pacienty a jejich rodinné příslušníky.

Paliativní ambulance – každý čtvrtek od 13 – 15 hod. pouze po předchozí telefonické domluvě. V prostorách onkologické ambulance.

Domácí paliativní péče – úkolem a posláním je zabezpečovat komplexní paliativní péči všem nevyléčitelně nemocným pacientům v jejich vlastní nebo náhradním sociálním prostředí, u kterých byla ukončena léčba vedoucí k vyléčení. Je poskytována těm, kteří chtějí dožít doma a o které jejich blízcí mohou a chtějí celodenně pečovat.

Nacházíte se v situaci, kdy je Váš blízký velmi vážně nemocný? Můžete se na nás obrátit. My si s Vámi domluvíme nezávaznou schůzku, na které Vám předáme další informace. Zároveň nabízíme možnost popovídat si o nejistotě, obavách, které vážná nemoc přináší. 

  • terénní služba pro pacienty z okresu Pelhřimov (cca 35 km), kteří chtějí závěr života strávit v domácím prostředí
  • komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče pro pacienty, kteří trpí nevyléčitelnou chorobou
  • dostupnost zdravotní sestry a lékaře 24 hodin, 7 dní v týdnu
  • smlouva se zdravotními pojišťovnami
  • podmínkou poskytování služby je přítomnost alespoň 1 pečující osoby

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU a ze státního rozpočtu MZ ČR. Dotace je součástí projektu MZ ČR „Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče.“

Odkaz na PROJEKT: http://www.mzcr.cz/Unie/dokumenty/informace-o-projektu-podpora-paliativni-pece-zvyseni-dostupnosti-domaci-specia_16375_3985_8.html