Akce pro veřejnost, zaměstnance nemocnice 2019

Nemocnice podporující zdraví – Plán 2019

březen – Den zdravých ledvin – nefrologická ambulance

4. dubna – Den pro zdraví – atrium hlavní lůžkové budovy

7. května – Den hygieny rukou – atrium

31. května – Den bez tabáku – plicní ambulance a poradna pro odvykání kouření

říjen – Den trombózy – hematologické oddělení

7. listopadu – Den diabetu – atrium

14. listopadu – STOP dekubitům – chirurgická ambulance

listopad – Den s CHOPN – plicní ambulance

Program Zdraví do škol – pro MŠ a ZŠ – Doktora se nebojíme, Zdravé stravování, Prevence návykových látek

Akce pro zaměstnance – Podzimí setkání – 1.11.2019

Program pro kuřáky, pohybové aktivity – Cyklovýlet 24.5., pěší turistika – září 2019

Pelhřimovské chirugické dny – listopad 2019

semináře pro zdravotníky, zdravé stravování, atd.

Akce nemocniční lékárny – aktivity pro veřejnost s podporou České lékárnické komory