Edukační centrum pro pacienty s endoprotézou

EDUKAČNÍ CENTRUM PRO PACIENTY S ENDOPROTÉZOU
při Nemocnici Pelhřimov

 

Kdy byla činnost zahájena: 15. dubna 2011

Pro koho bude určena: pro pacienty před ortopedickou operací umělého kloubu

Co bude cílem? připravit pacienty k plánované operaci výměny kloubů ramenních, kyčelních a kolenních

 Co se dozvíme?

  • Informace o průběhu operace, péči před a po operaci na vlastním lůžkovém oddělení.
  • Informace o cvičení na lůžku, nácviku chůze o berlích a řadu dalších potřebných cvičení a úkonů.
  • Informace o důležitých pooperačních pomůckách.

Kdo centrum povede?

  • Lada Razimová, všeobecná sestra
  • Jiří Běhounek ml., specialista v oboru ortopedie
  • Jana Markvartová, fyzioterapeutka.

Co je záměrem centra do budoucna?

Pokusit se sdružovat i pacienty po operacích, kteří by si mohli vyměňovat osobní zkušenosti a být si vzájemnou oporou.

Kde se mohu dozvědět bližší informace?

Na ortopedickém oddělení Nemocnice Pelhřimov, telefon 565 355 305, osobním kontaktem - MUDr. J. Běhounek, ml. nebo vrchní sestra Mgr. Lada Razimová.

Další informační zdroje:

Cvičební jednotka po totální endoprotéze (TEP) kyčelního kloubu.pdf

Léčebná RHB po TEP kyčelních kloubů.pdf

Edukace pacienta před TEP kyčelního kloubu.pdf

Cvičební jednotka po totální endoprotéze (TEP) kolenního kloubu.pdf

Léčebná RHB po TEP kolenního kloubu.pdf

Edukace pacienta před TEP kolenního kloubu.pdf