ČLK semináře

OS ČLK Pelhřimov pořádá každé poslední úterý v měsíci v salonku stravovacího provozu odborné semináře.
Akce jsou zařazeny do systému kontinuálního vzdělávání.

Termín

Oddělení

Lékař

Téma Pozvánka
V úterý 6. října 2020  od 15:00 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování MUDr. Iva Vybíralová – JE ZRUŠEN z důvodu epidemiologické situace LYMFOLOGIE ZDE
V úterý 18. února 2020  od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování MUDr. Václav Boček, MUDr. Zdislava Šrůtková Akutní vertigo v pohotovostním režimu  ZDE
Ve středu 6. listopadu 2019 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: MUDr. Radan Doubek, MUDr. Andrea Liszková, MUDr. Markéta Stržínková

Plod v ohrožení – infekce v graviditě ZDE
Ve středu 4. září 2019 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: MUDr. Andrea Liszková, MUDr. Radan Doubek

Monitorování plodu za porodu ZDE
V úterý 23. dubna 2019  od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: MUDr. Jan Šmrha

SYNKOPA – nové doporučené postupy  ZDE
Ve čtvrtek 21. března 2019  od 14:00 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: MUDr. Ladislav Kabelka, Ph.D., MUDr. Eliška Štokrová

Paliativní péče  ZDE
Ve středu 10. dubna 2019  od 13:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: dle pozvánky

Dětská paliativní péče – podpora rodin v Kraji Vysočina ZDE
V úterý 20. listopadu  2018 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: MUDr. Michaela Harudová

 

TRANSFÚZNÍ PŘÍPRAVKY ANO
V pátek 18. května 2018 od 14:00 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: Doc. MUDr. Eva Pokorná, CSc.

TC IKEM Praha

TRANSPLANTAČNÍ MEDICÍNA  Ano
V pondělí 26. března 2018 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: MUDr. Magdalena Weberová – Chvílová

Nemocnice Havlíčkův Brod

 INICIACE LAKTACE A PODPORA ÚSPĚŠNÉHO KOJENÍ  ZDE
Ve středu 21. března 2018 od 13:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá nemocniční lékárna

Přednáší: paní Věra Kvasnicová z Akademie klasické homeopatie

 Česká homeopatie  Ne
Ve středu 29. listopadu  2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: MUDr. Petr Kessler, MUDr. Jaroslav Točík, MUDr. Jan Šmrha

 AMYLOIDÓZA  ZDE
V úterý 17. října 2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: MUDr. Petr Kessler

Trombóza u onkologicky nemocných pacientů  ZDE
V úterý 23. května 2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: MUDr. Michaela Harudová

Transfúzní přípravky ZDE
V úterý 16.5.2017 od 17:00 hod. v salonu oddělení léčebné výživy a stravování Nemocnice Pelhřimov ve spolupráci s Klinikou kardiologie IKEM Praha          

Přednáší.
doc. MUDr. Jiří Kettner, CSc., FESC / MUDr. Jan Kohoutek
MUDr. Kamil Sedláček/ MUDr. Lukáš Krýže
doc. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc./ MUDr. Lenka Hošková
Srdeční selhání v každodenní praxi ZDE
V úterý 18. dubna 2017 od 14:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

 pořádá OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: MUDr. Sergey Kusov

Doc. MUDr. Pavel Adam, CSc.

 Onemocnění CNS  ANO
V úterý 21. března 2017 od 13:30 hodin v salonku oddělení léčebné výživy a stravování

 pořádá nemocniční lékárna

Přednáší: paní Věra Kvasnicová z Akademie klasické homeopatie

 Česká homeopatie  NE
Čtvrtek 24.11.2016 od 13,30 hodin v salonku odd. léčebné výživy a stravování

Pořádá: Nemocnice Pelhřimov

Přednáší:

Mgr. Karolína Mrázová, Ph.D., Toxikologické informační centrum VFN 1. LF UK Praha

Zkušenosti TIC prevence otrav u dětí a dorostu, zajištění celostátní zásoby neregistrovaných antidot, antisér a nově i antiefektivit, antituberkolotik, antiparazitik a způsob jejich vydávání zdravotnickým zařízením.
 NE
Středa 9. listopadu 2016 od 14,00 hodin v salonku hlavní lůžkové budovy

Pořádá: OS ČLK Pelhřimov

Přednáší:

MUDr. Vendula Mazancová
MUDr. Eliška Štokrová
MUDr. Eva Vodičková
Mgr. Hana Dandová, DiS.

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE ZDE
Úterý 8. listopadu 2016 od 13,00 hodin v salonku hlavní lůžkové budovy

Pořádá: OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: JUDr.  Petr Šustek, Ph.D.

ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO ZDE
Úterý 18. října 2016 od 14,30 hodin v salonku

Pořádá: OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: prim. MUDr. Petr Kessler

TROMBÓZA V TĚHOTENSTVÍ  ZDE
Pátek 25. listopadu 2016 Chirurgické oddělení a      

Chirurgická společnost ČLS J. E. Purkyně,
Česká lékařská komora a
Krajské edukační centrum POUZP se sídlem v
Pelhřimově
Pelhřimovský chirurgický den  ZDE
Úterý 21. června 2016 od 14,30 hodin v salonku

pořádá: OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: kolektiv lékařů Nemocnice České Budějovice

LÉČEBNÉ MOŽNOSTI KARDIOTORAKÁLNÍHO CENTRA Nemocnice České budějovice, a.s. ZDE
V úterý 14. června 2016 od 14,30 hodin v salonku

OS ČLK Pelhřimov

Přednáší: prim. MUDr. Petr KESSLER

 Krvácení při antikoagulační léčbě  ZDE
Úterý 31.5.2016 od 17:00 hodin v salonku

NEMOCNICE PELHŘIMOV + KLINIKA KARDIOLOGIE IKEM + společnost Medtronic Czechia, s.r.o.

Přednáší: kolektiv lékařů Kliniky kardiologie IKEM Praha

 Vybrané kapitoly z kardiologie  ZDE
V úterý 17. května 2016 od 14:30 hodin v salonku

pořádá nemocniční lékárna

Přednáší: paní Věra Kvasnicová z Akademie klasické homeopatie

 Česká homeopatie  NE
Úterý 16. února 2016 od 14:30

pořádá Radioterapeutické oddělení Nemocnice Pelhřimov

přednáší: MUDr. Jaromír Kořínek

INDIKACE K NENÁDOROVÉ RADIOTERAPII  NE
Středa 25. listopadu 2015 od 14:00

OS ČLK Pelhřimov

přednáší: prim. MUDr. Ladislav KABELKA, Ph.D., NMB Brno, MUDr. Vendula MAZANCOVÁ, Oblastní charita Pelhřimov

 

Domácí hospicová péče

klikni ZDE
 Úterý 20. října 2015 od 14:30

OS ČLK Pelhřimov

přednáší: prim. MUDr. Petr KESSLER, oddělení hematologie a transfúziologie.

Perioperační péče o pacienta z pohledu hematologa. klikni ZDE
Úterý 30. června 2015 od 14:30

 OS ČLK Pelhřimov

Prim. MUDr. Tomáš SVOBODA, MUDr. Olga DUBOVÁ

 HELLP SYNDROM. klikni ZDE
 Úterý 19. května 2015 od 14:30

 OS ČLK Pelhřimov

Doc. MUDr. Pavel ADAM, CSc.

 Zánětlivá onemocnění nervového systému z pohledu neurologa a likvorologa. klikni ZDE
 Úterý 21. dubna 2015 od 14:30

 OS ČLK Pelhřimov

MUDr. Petr BENEŠ

 Parenterální výživa v nemocniční péči – racionálně, prakticky, kriticky. klikni ZDE
 Úterý 17. února 2015 od 14:30

 Nemocniční lékárna

Mgr. Marcela GOTTLIEBOVÁ

 Terapeutické monitorování lékových hladin.  
 Úterý 18. listopadu 2014 od 14:30

 ARO + VŠZ Praha + firma Baxter CZ

Mgr. Jaroslav PEKARA, Ing. Dalibor GAJDOŠ

 1. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 2. Snížení rizika nozokomiálních nákaz – uzavřený systém viaflo vaky.  
 Úterý 04. listopadu 2014 od 14:00

 OS ČLK PE+Dom.hospic Cesta domů, Obl.charita PE

MUDr. I. ZÁVADOVÁ, MUDr. V. MAZANCOVÁ

 Dny domácí hospicové péče. klikni ZDE
 Úterý 30. září 2014 od 14:30

 ARO+VIVAX Management (CZ), s.r.o., Říčany u Prahy

MUDr. Robert NANIŠTA

 Selenáze.  
 Úterý 09. září 2014 od 14:30

 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. Maroš HRUBINA

 Infekční komplikace v ortopedii. klikni ZDE
 Úterý 10. června 2014 od 14:30

 Nemocnice Pelhřimov + Oblastní charita Pelhřimov

MUDr. V. MAZANCOVÁ, Mgr. M. VAVREČKOVÁ

 Paliativní péče v Pelhřimově. klikni ZDE
 Úterý 20. května 2014 od 14:30

 ARO + Transplantcentrum IKEM Praha

MUDr. Eva POKORNÁ, CSc.

 Transplantační program v České republice.  
 Úterý 22. dubna 2014 od 14:30

 OHT, GYNEKOLOGIE-PORODNICE

MUDr. Petr KESSLER, MUDr. Daniela ZEZULOVÁ

 Hormonální antikoncepce. klikni ZDE
 Úterý 15. dubna 2014 od 17:00

 NEMOCNICE PELHŘIMOV + KLINIKA KARDIOLOGIE IKEM

kolektiv lékařů Kliniky kardiologie

 O čem je potřeba hovořit v kardiologii? klikni ZDE
 Úterý 18. března 2014 od 14:30

 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA

PharmDr. Radka VACHOVÁ

 CANNABIS – vážně i nevážně.  
 Úterý 10. prosince 2013 od 14:30

 ARO

MUDr. J. SUK, MUDr. M. HAKL, Ph.D.

 Včasná diagnostika průlomové bolesti a moderní trendy její léčby. klikni ZDE
 Pondělí 18. listopadu 2013 od 14:00

 ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

MUDr. J. KUBINYI, Ph.D., MUDr. Ing. M. ŠIMÁNEK

 Hybridní zobrazení v klinické praxi. klikni ZDE
 Úterý 22. října 2013 od 14:30

 INTERNÍ ODDĚLENÍ

MUDr. Jan ŠMRHA

 Infekční endokarditida. klikni ZDE
 Úterý 17. září 2013 od 14:30

 ARO + Transplantcentrum IKEM Praha

prim. MUDr. Fr. BÁRTA + MUDr. E. POKORNÁ, CSc.

 Transplantace. klikni ZDE
 Úterý 28. května 2013 od 14:00

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

RNDr. Běla ŘÍČAŘOVÁ

 Diagnostika mnohočetného myelomu pomocí volných lehkých řetězců, nové diagnostické metody.  
 Úterý 30. dubna 2013 od 14:30

 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE

Prim. MUDr. Petr KESSLER

 Nová antitrombotika. klikni ZDE
 Úterý 22. ledna 2013 od 14:30

 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. Nabil EL-LABABIDI

 Diferenciálni diagnóza bolesti břicha v dětském věku. klikni ZDE
 Čtvrtek 13. prosince 2012 od 14:30

 ÚSEK ŘEDITELE

MUDr. Jaroslav HOUSER, náměstek LPP

 Správné vyplňování Listu o prohlídce zemřelého (dle vyhlášky č. 297/2012 Sb.)  
 Úterý 20. listopadu 2012 od 14:30

 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

prim. MUDr. St. HOUŠTĚK, MUDr. A. KOŇÁKOVÁ

 Resuscitace novorozence. klikni ZDE
 Úterý 30. října 2012 od 14:30

 NEUROLOGICKÉ ODD.+2 EL, spol.s r.o., Nový Bydžov

Prim. MUDr. Jan SYROVÝ + pan Jan TUREK

 Bolest jako civilizační choroba současnosti. klikni ZDE
 Úterý 18. září 2012 od 14:30

 INTERNÍ ODDĚLENÍ

MUDr. Petr MAULE

 Současná léčba DM. klikni ZDE
 Úterý 11. září 2012 od 14:30

 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE

Prim. MUDr. Petr KESSLER

 Profylaxe tromboembolické nemoci. klikni ZDE
 Úterý 19. června 2012 od 14:30

 Firma Nutricia, a.s., Praha

MUDr. Z. Šterclová, MUDr. O. Ryska

 Předoperační a pooperační péče pacientů.  
 Úterý 29. května 2012 od 14:30

 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE

Prim. MUDr. Petr KESSLER

 Diagnostika a léčba žilní tromboembolické nemoci. klikni ZDE
 Úterý 17. dubna 2012 od 14:30

 ARO

MUDr. Igor SAS, primář IM KARIM – FN Brno

 Objemová terapie. klikni ZDE
 Úterý 21. února 2012 od 14:30

 ZZS Kraje Vysočina Jihlava

MUDr. Edita RICHTEROVÁ

 Traumatologický plán.  
 Úterý 29. listopadu 2011 od 14:30

 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. Miroslav ZAHÁLKA

 Možnosti traumatologické péče v podmínkách Nemocnice Pelhřimov, p.o.. klikni ZDE
 Úterý 18. října 2011 od 14:30

 INTERNÍ ODDĚLENÍ

MUDr. Marie MUSILOVÁ

 Péče o nemocné se závažným selháním ledvin. klikni ZDE
 Čtvrtek 16. června 2011 od 14:30

 šéflékař

MUDr. Mgr. Jana TĚŠINOVÁ

 Právní aspekty poskytování péče lege artis. Přednáší: MUDr. Mgr. J. Těšinová, přednostka Ústavu veřejného zdravotnictví a medicínského práva 1. LF UK Praha klikni ZDE
 Úterý 31. května 2011 od 14:30

 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. NABIL EL-LABABIDI

 Praktické zkušenosti s pH metrií. klikni ZDE
 Čtvrtek 05. května 2011 od 14:30

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

MUDr. Olga BALKOVÁ

 Nový koncept v diferenciální diagnostice anémií. Personalizovaná medicína Roche v onkologii.  
 Úterý 29. března 2011 od 14:30

 ODD. HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE

Prim. MUDr. Petr KESSLER

 Hemofílie A a další krvácivé poruchy. klikni ZDE
 Čtvrtek 17. března 2011 od 14:30

 ORL

MUDr. Martina HÁJKOVÁ, MUDr. Michaela KRÁLIKOVÁ

 Foniatrie v praxi. klikni ZDE
 Úterý 01. února 2011 od 14:30

 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. Maroš HRUBINA

 TEP velkých kloubů. klikni ZDE
 Úterý 30. listopadu 2010 od 14:30

 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA

Mgr. Jana PEJCALOVÁ

 SÚKL – webové stránky.  
 Úterý 26. října 2010 od 14:30

 INTERNÍ ODDĚLENÍ

MUDr. Petr MAULE

 Syndrom diabetické nohy. klikni ZDE
 Středa 29. září 2010 od 14:30

 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

kolektiv lékařů urologie

 Urologie. klikni ZDE
 Úterý 29. června 2010 od 14:30

 ORL

kolektiv lékařů ORL

 Péče o ORL pacienty v krajské nemocnici. klikni ZDE
 Úterý 11. května 2010 od 14:30

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

MUDr. Olga BÁLKOVÁ, firma ROCHE, s.r.o., Praha

 Srdeční troponiny 2010. Dekáda s natriuretickými peptidy.  
 Úterý 04. května 2010 od 14:30

 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Prim. MUDr. Josef CHUDOBA

 Správné vypisování žádanek pro předpis rehabilitace a fyzioterapie.  
 Čtvrtek 29. dubna 2010 od 14:30

 REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ

Prim. MUDr. Josef CHUDOBA

 Správné vypisování žádanek pro předpis rehabilitace a fyzioterapie. (Přednáška opakovaně ve dvou termínech).  
 Úterý 27. dubna 2010 od 14:30

 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

kolektiv lékařů ortopedie

 Pokroky v léčbě artrozy. klikni ZDE
 Čtvrtek 22. dubna 2010 od 14:00

 ODDĚLENÍ NUKLEÁRNÍ MEDICÍNY

kolektiv lékařů

 Moderní diagnostika Parkinsonovy nemoci. Místo konání: Resort Svatá Kateřina, Počátky. Termín konání: 22.-23.4.2010. klikni ZDE
 Úterý 30. března 2010 od 14:30

 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE

kolektiv lékařů OHT

 Antitrombotika v tepenném řečišti. klikni ZDE
 Úterý 19. ledna 2010 od 14:30

 CHIRURGICKÉ ODDĚLENÍ

kolektiv lékařů chirurgie

 Nové postupy v chirurgii. klikni ZDE
 Úterý 01. prosince 2009 od 14:30

 TRN

MUDr. Eva DOSEDĚLOVÁ

 Problematika plicního onemocnění. klikni ZDE
 Úterý 24. listopadu 2009 od 16:00

 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Doc.MUDr.VYHNÁNKOVÁ,MUDr.HOUŠTĚK,MUDr.LADMAN

 Problematika ORL v praxi dětského lékaře. Místo konání: hotel Slávie Pelhřimov. klikni ZDE
 Úterý 27. října 2009 od 14:30

 UROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. Jaromír Pangrác a kolektiv lékařů urologie

 Onemocnění prostaty. klikni ZDE
 Čtvrtek 15. října 2009 od 14:30

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

MUDr. Olga BÁLKOVÁ

 Srdeční troponiny 2009. NT-pro BNP: Novinky.  
 Pátek 02. října 2009 od 14:00

 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE

Dr. M. PENKA, Dr. J. GUMULEC, kolektiv lékařů OHT

 Podzimní hematologický den. Místo konání: hotel Rustikal, Horní Cerekev klikni ZDE
 Středa 30. září 2009 od 14:30

 RADIOTERAPEUTICKÉ ODDĚLENÍ

Prim.MUDr. J. KOŘÍNEK, MUDr. E. BENEŠOVÁ

 Biologická léčba v kraji Vysočina. klikni ZDE
 Úterý 02. června 2009 od 14:30

 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

Prim.MUDr.NOVÁK,MUDr.ŠTEFÁČEK, MUDr.POLÁČKOVÁ

 Radiologie v praxi. klikni ZDE
 Úterý 26. května 2009 od 14:30

 NEUROLOGICKÉ ODDĚLENÍ

Prim. MUDr. Jan SYROVÝ

 Diferenciální diagnóza závratí.  
 Úterý 19. května 2009 od 16:00

 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Prim. MUDr. St. HOUŠTĚK, MUDr. V. LADMAN

 Efektivní terapie sezónních onemocnění v pediatrii. klikni ZDE
 Středa 06. května 2009 od 16:00

 OS ČLK PELHŘIMOV

MUDr. JUDr. Lubomír VONDRÁČEK

 Právní problematika v lékařské praxi. klikni ZDE
 Úterý 28. dubna 2009 od 14:30

 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE

Prim. MUDr. Petr KESSLER

 Mnohočetný myelom a jeho léčba. klikni ZDE
 Úterý 31. března 2009 od 14:30

 ANESTEZIOLOGICKO RESUSCITAČNÍ ODDĚLENÍ

Prim. MUDr. František BÁRTA

 Dárcovství orgánů. klikni ZDE
 Úterý 17. února 2009 od 14:30

 ODDĚLENÍ LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGIE

Ing. Stanislava ČECHOVÁ

 Roční zkušenosti s užíváním automatického hemokultivačního systému BACTEC 9050 v laboratoři lékařské mikrobiologie. klikni ZDE
 Středa 03. prosince 2008 od 14:30

 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

Prim. MUDr. Stanislav HOUŠTĚK

 Možnosti screeningového vyšetření novorozenců. klikni ZDE
 Úterý 04. listopadu 2008 od 14:30

 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE A TRANSFÚZIOLOGIE

Prim. MUDr. Petr KESSLER

 Vyšetření D-dimerů v klinické praxi. klikni ZDE
 Pondělí 27. října 2008 od 14:30

 PSYCHIATRICKÁ ORDINACE

Doc. MUDr. ThDr. Mgr. Jaroslav Kašparů, Ph.D.

 Forenzní psychiatrie a všeobecná medicína. klikni ZDE
 Úterý 30. září 2008 od 14:30

 GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. G. HORKAY, MUDr. L´. HORKAYOVÁ

 Očkování proti HPV. Užití preparátu Novoseven v porodnictví – kasuistika. klikni ZDE
 Úterý 24. června 2008 od 14:30

 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE

MUDr. Karel KALLA, MUDr. M. SLAVĚTÍNSKÁ

 Markery srdečního poškození. klikni ZDE
 Úterý 27. května 2008 od 14:30

 ORTOPEDICKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. MÍKA Pavel

 Infekce velkých kloubů. klikni ZDE
 Úterý 29. dubna 2008 od 14:30

 RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. MARKVART Václav

 Tupé poranění duodena. klikni ZDE
 Úterý 25. března 2008 od 14:30

 ODDĚLENÍ HEMATOLOGIE a TRANSFÚZIOLOGIE

Prim. MUDr. KESSLER Petr

 Profylaxe a léčba trombózy. klikni ZDE
 Úterý 26. února 2008 od 14:30

 INTERNÍ ODDĚLENÍ

MUDr. MUSILOVÁ, MUDr. MAULE

 Týmová péče o pacienta s onemocněním ledvin. klikni ZDE
 Úterý 27. listopadu 2007 od 14:30

 NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNA

PharmDr. Radka VACHOVÁ

 Platná legislativa v preskripci.  
 Úterý 30. října 2007 od 14:30

 

PhDr. E. GERLOVÁ, Mgr. T. KRULOVÁ

 Komunikačně náročné situace mezi lékařem a pacientem a jejich zvládání. klikni ZDE
 Pondělí 24. září 2007 od 14:30

 DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

MUDr. Nabil EL-LABABIDI

 Crohnova choroba v dětském věku.