Akreditované kvalifikační kurzy

Akreditované obory

Akreditované kvalifikační kurzy

 Akreditované obory

Nemocnice Pelhřimov pořádá akreditované kvalifikační kurzy na základě udělení akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR v oborech:

  • Sanitář
  • Řidič zdravotnické dopravní služby.

Přihlášky a bližší informace – M. Koutníková, tel. 565 355 103, e-mail: mkoutnik@nempe.cz

Akreditace MZ ČR pro pořádání akreditovaných kvalifikačních kurzů v oboru:

Sanitář-sanitářka (plné znění – klikni ZDE)
Řidič vozidla dopravy nemocných a raněných (plné znění – klikni ZDE)

Přihláška do kurzu - KLIKNI

Garant: Mgr. Vladimíra Macháčková, náměstkyně ošetřovatelské péče

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO KURZU

  1. Ukončené základní vzdělání
  2. Věk nad 18 let
  3. Zdravotní způsobilost
  4. Motivace a zájem o obor.

Pro zařazení do akreditovaného kurzu v oboru „Řidič zdravotnické dopravní služby“ je navíc podmínkou praxe v řízení silničních motorových vozidel alespoň 1 rok.

Uchazeč, který splňuje výše uvedené podmínky, vyplní přihlášku a odešle na adresu administrátora kurzu:

Nemocnice Pelhřimov, Marie Koutníková, sekretariát ředitele

Slovanského bratrství 710

393 38 Pelhřimov

Po vyhodnocení podmínek bude uchazeči oznámeno jeho zařazení do kurzu, včetně termínu začátku výuky.

Zájemce podává přihlášku průběžně během roku, kurz se pořádá v okamžiku naplnění kapacity příslušného oboru.

Vzdělávací kurzy mají cca 180 vyučujících hodin (teoretická a praktická část), výuka probíhá obvykle 4-5 týdnů, maximálně 5 dnů v týdnu po 8 vyučovacích hodinách.

Kurzy jsou zakončeny písemnými testy a ústními zkouškami.

Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi osvědčení pro výkon povolání odpovídající odbornosti v kategorii sanitář nebo řidič zdravotnické dopravní služby.

Bližší informace podá sekretariát ředitele na telefonech 565 355 103, 105, kam je také možno doručit písemné přihlášky do kurzu.

Elektronická adresa pro získání dalších informací: mkoutnik@nempe.cz

 

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO KURZU

1. Ukončené základní vzdělání.
2. Věk nad 18 let.
3. Úspěšné absolvování ústního přijímacího pohovoru.
4. Morální a osobnostní předpoklady.
5. Motivace a zájem o obor.

Pro zařazení do akreditovaného kurzu „Řidič dopravy nemocných a raněných“ je navíc podmínkou:

  • praxe v řízení silničních motorových vozidel alespoň 1 rok
  • dobrý zdravotní stav

Uchazeč, který splňuje výše uvedené podmínky, vyplní přihlášku a odešle na adresu administrátora kurzu:

Marie Koutníková
kancelář ředitele Nemocnice Pelhřimov, p.o.
Slovanského bratrství 710
393 38 Pelhřimov

Po vyhodnocení podmínek bude uchazeči oznámeno jeho zařazení do kurzu, včetně termínu začátku výuky a rozvrhu hodin.

Zájemce podává přihlášku průběžně během roku, kurz se pořádá v okamžiku naplnění kapacity příslušného kurzu.

Akreditované kvalifikační kurzy Nemocnici Pelhřimov, příspěvkové organizaci, byla prodloužena MZ ČR akreditace pro pořádání kurzu řidič vozidla dopravy nemocných a raněných do 30.6.2020.
Dne 22. dubna 2011 nabyl účinnosti zákon č. 105/2011 Sb., kde v § 42 dochází ke sjednocení vzdělávání do jediného akreditovaného kvalifikačního kurzu sanitář. MZ ČR prodloužilo nemocnici akreditaci kvalifikačního kurzu „sanitář“ dle nového vzdělávacího programu na období od 1.1.2015 do 31.12.2019.
Vzdělávací kurzy mají cca 180 vyučujících hodin (teoretická a praktická část), výuka probíhá obvykle 4-5 týdnů, maximálně 5 dnů v týdnu po 8 vyučovacích hodinách. Kurzy jsou zakončeny písemnými testy a ústními zkouškami.
Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi osvědčení s celostátní platností pro výkon odpovídající odbornosti v kategorii sanitář nebo řidič vozidla dopravy nemocných a raněných.

Bližší informace podá kancelář ředitele na telefonech 565 355 103, 105, kam je také možno doručit písemné přihlášky do kurzu. Elektronická adresa pro získání dalších informací: mkoutnik@hospital-pe.cz