Akreditované kvalifikační kurzy

Akreditované obory

Akreditované kvalifikační kurzy

Akreditovaný obor

Nemocnice Pelhřimov pořádá akreditovaný kvalifikační kurz na základě udělení akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR v oboru Sanitář.                              

Akreditace MZ ČR pro pořádání akreditovaného kvalifikačního kurzu v oboru:

Přihlášky a bližší informace – M. Koutníková, tel. 565 355 103, e-mail: mkoutnik@nempe.cz

Přihláška do kurzu – ZDE 

Garant: Mgr. Vladimíra Macháčková, náměstkyně ošetřovatelské péče

 

 

PODMÍNKY PRO ZAŘAZENÍ DO KURZU

  1. Ukončené základní vzdělání
  2. Věk nad 18 let
  3. Zdravotní způsobilost
  4. Motivace a zájem o obor.

Uchazeč, který splňuje výše uvedené podmínky, vyplní přihlášku a odešle na adresu administrátora kurzu:

Nemocnice Pelhřimov

Marie Koutníková

sekretariát ředitele

Slovanského bratrství 710

393 38 Pelhřimov

 

Po vyhodnocení podmínek bude uchazeči oznámeno jeho zařazení do kurzu, včetně termínu začátku výuky.

Zájemce podává přihlášku průběžně během roku, kurz se pořádá v okamžiku naplnění kapacity oboru.

 

Vzdělávací kurz má 180 vyučujících hodin (teoretická a praktická část), výuka probíhá obvykle 4-5 týdnů, maximálně 5 dnů v týdnu po 8 vyučovacích hodinách.

Kurz je zakončen písemnými testy a ústními zkouškami.

Po úspěšném ukončení studia získávají absolventi osvědčení pro výkon povolání odpovídající odbornosti v kategorii sanitář.

Bližší informace podá sekretariát ředitele na telefonech 565 355 103, 105, kam je také možno doručit písemné přihlášky do kurzu.

Elektronická adresa pro získání dalších informací: mkoutnik@nempe.cz