ZP-nelékaři-spec. vzděl.

Podmínky k absolvování

1. Předběžné sjednání termínu praxe specializačního studia v příslušném oboru.
2. Podání přihlášky.
3. Uzavření smlouvy.
4. Uhrazení účastnického poplatku.
5. Zdravotní způsobilost.
6. Odpovídající OOPP.
7. Identifikační karta praktikanta.
8. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti.

Zdravotník, který chce absolvovat praktickou výuku na akreditovaném pracovišti Nemocnice Pelhřimov, p.o., si domluví podmínky a termín se sekretářkou M. Koutníkovou, telefon: 565355103. Následně si vyplní přihlášku a zašle ji poštou nebo elektronicky do kanceláře ředitele, M. Koutníková (mkoutnik@hospital-pe.cz).

Zaplatí účastnický poplatek na účet vedený u MONETA Money Bank a.s., pracoviště Pelhřimov, číslo účtu 174-401202834/0600. Variabilní symbol je číslo pracoviště (dle platného ceníku).

Účastnický poplatek nehradí zdravotník, který má trvalý pobyt v kraji Vysočina nebo je zaměstnancem zdravotnického zařízení zřizovaného krajem Vysočina. Nemocnice Pelhřimov, p.o. připraví smlouvu k podpisům.

Sjednat podmínky praxe, uzavřít smlouvu a uhradit účastnický poplatek je třeba minimálně 10 pracovních dnů před termínem nástupu.