Lékaři – specializační vzděl. – stáže

Podmínky stáže

1. Odborná způsobilost.
2. Zařazení do specializační přípravy.
3. Předběžné sjednání termínu a specifikace stáže s personálním oddělením (Mgr. Vladislava Nováčková).
4. Podání oficiální přihlášky.
5. Uzavření smlouvy.
6. Uhrazení účastnického poplatku.
7. Zdravotní způsobilost.
8. Vybavení OOPP.
9. Identifikační karta stážisty.
10. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti.

Lékař, který chce absolvovat stáž na akreditovaném pracovišti Nemocnice Pelhřimov, p.o., si domluví termín s Mgr. Vladislavou Nováčkovou. Následně si vyplní přihlášku na stáž a zašle ji poštou nebo elektronicky na personální oddělení (vnovackova@hospital-pe.cz).

Zaplatí účastnický poplatek na účet vedený u MONETA Money Bank a.s., pracoviště Pelhřimov na číslo účtu 174-401202834/0600 s variabilním symbolem čísla pracoviště dle přiloženého číselníku pracovišť.

Účastnický poplatek nehradí lékař, který má trvalý pobyt v kraji Vysočina nebo je zaměstnancem zdravotnického zařízení zřizovaného krajem Vysočina. Nemocnice Pelhřimov připraví smlouvu k podpisům. Sjednat podmínky stáže, uzavřít smlouvu a uhradit účastnický poplatek je třeba min. 10 pracovních dnů před termínem nástupu na stáž.