Volná místa

 

 

 Aktuální volná místa

Vrchní sestra na Oddělení dlouhodobě nemocných
Lékař na gynekologicko-porodnické oddělení
Lékař se SZ, případně i absolvent na oddělení ARO
Lékař se SZ, případně i absolvent na Dětské oddělení
Lékař na Chirurgické oddělení
Lékař na neurologické oddělení
Lékař na Urologické oddělení
Kuchař/kuchařka na Oddělení léčebné výživy a stravování
Lékař na Oddělení hematologie a transfúziologie
Radiologický asistent pro Radiodiagnostické oddělení
Všeobecná sestra
Fyzioterapeut/fyzioterapeutka pro Rehabilitační oddělení
Řidič rozvážkové služby
Psycholog/psycholožka ve zdravotnictví
Sanitář/Sanitářka
Mzdová účetní
Dělník rozvážkové služby OLVaS

 

_

 

Ředitel Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

vypisuje výběrové řízení na funkci

vrchní sestry Oddělení dlouhodobě nemocných

 

   
Detailní info Požadavky:

 • způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry bez odborného dohledu na území ČR v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, v platném znění,
 • vysokoškolské vzdělání zdravotnického směru, případně vyšší odborné či středoškolské vzdělání zdravotnického směru s pomaturitní specializací v příslušném oboru,
 • minimálně 5 let praxe na lůžkovém oddělení,
 • znalost práce na pc,
 • občanská a morální bezúhonnost,
 • řídící, organizační a komunikační schopnosti.

 

Přihlášku do výběrového řízení doloženou:

 • stručným životopisem s údaji o dosažené praxi a kontaktními údaji,
 • ověřenými kopiemi dokladů o dosaženém vzdělání a odborné způsobilosti,
 • výpisem z rejstříku trestů (ne starším 3 měsíců),
 • písemným návrhem koncepce řízení oddělení z pozice vrchní sestry (do rozsahu max. 2 stran testu).

 

přijímá personální oddělení do 7. května 2018 osobně nebo na adrese:

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, personální oddělení, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov.

Případné bližší informace – Mgr. Vladimíra Macháčková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, telefon 565 355 105, mobil 731 691 503.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

 

_

 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme

lékaře na gynekologicko-porodnické oddělení

s termínem nástupu ihned, případně dle dohody.    

 

  
Detailní info Kvalifikační předpoklady:

- odborná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. - dokončené odborné vzdělání,

- specializovaná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví, popř. zařazení do oboru.

Očekáváme:
-
zájem o obor a další odborný růst,
- spolehlivost a odpovědnost,
- smysl pro týmovou práci,
- flexibilitu,
- občanskou a morální bezúhonnost.

Nabízíme:

- perspektivu dlouhodobého uplatnění v oboru,
- podporu specializačnímu i celoživotnímu vzdělávání,

- prostor pro pracovní seberealizaci a další osobní rozvoj,

- práci v akreditované nemocnici,
- nadstandardní platové ohodnocení,

- náborový příspěvek při přijetí ve výši 100 000 – 300 000,- Kč dle dosažené kvalifikace
- možnost přidělení městského bytu,

- akreditované pracoviště v oboru gynekologie a porodnictví

- zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, možnost získání výhodných tarifů mobilního operátora, vlastní rekreační středisko Trnávka, atd.).

Bližší informace a příjem žádostí:
Mgr. Vladislava Nováčková, personální oddělení, telefon 565 355 122,

e-mail: vnovackova@hospital-pe.cz,

MUDr. Tomáš Svoboda, primář gynekologicko – porodnického oddělení, tel.: 565 355 551

e-mail: tsvoboda@hospital-pe.cz

V Pelhřimově dne 23. března 2018

 

_

 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme

 lékaře se SZ, případně i absolventa na oddělení ARO

s termínem nástupu ihned, případně dle dohody.    

  

   
Detailní info Kvalifikační předpoklady:
- odborná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. - dokončené odborné vzdělání,- specializovaná způsobilost v oboru anesteziologie a intenzivní medicína, popř. zařazení do oboru.Očekáváme:
-
zájem o obor a další odborný růst,
- spolehlivost a odpovědnost,
- smysl pro týmovou práci,
- flexibilitu,
- občanskou a morální bezúhonnost.Nabízíme:

- perspektivu dlouhodobého uplatnění v oboru,
- podporu specializačnímu i celoživotnímu vzdělávání,

- prostor pro pracovní seberealizaci a další osobní rozvoj,

- práci v akreditované nemocnici,

- akreditované pracoviště pro obor anesteziologie a intenzivní medicína

- nadstandardní platové ohodnocení,

- náborový příspěvek při přijetí ve výši 100 000 – 300 000,- Kč dle dosažené kvalifikace
- možnost přidělení městského bytu,

- zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, možnost získání   

  výhodných tarifů mobilního operátora, vlastní rekreační středisko Trnávka, atd.).

Bližší informace a příjem žádostí:
MUDr. Ondřej Kubínek, primář oddělení ARO, e-mail: okubinek@hospital-pe.cz,  

tel.: 565 355 321
Mgr. Vladislava Nováčková, personální oddělení, 393 38 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, telefon 565 355 122, e-mail: vnovackova@hospital-pe.cz

V Pelhřimově dne 23. března 2018

 

_

 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme

lékaře se SZ, případně i absolventa na Dětské oddělení

s termínem nástupu ihned, případně dle dohody.    

  

   
Detailní info Kvalifikační předpoklady:
- odborná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. - dokončené odborné vzdělání,- specializovaná způsobilost v oboru dětské lékařství nebo dětská neurologie, popř. zařazení do oboruOčekáváme:
-
zájem o obor a další odborný růst,
- spolehlivost a odpovědnost,
- smysl pro týmovou práci,
- flexibilitu,
- občanskou a morální bezúhonnost.Nabízíme:

- perspektivu dlouhodobého uplatnění v oboru,
- podporu specializačnímu i celoživotnímu vzdělávání,

- prostor pro pracovní seberealizaci a další osobní rozvoj,

- akreditovaná pracoviště pro obor dětské lékařství a PLDD

- příspěvek při přijetí ve výši 100 000 – 300 000,- Kč dle dosažené kvalifikace,
- možnost přidělení městského bytu,

- zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, možnost získání 

  výhodných tarifů mobilního operátora, vlastní rekreační středisko Trnávka, atd.).

Bližší informace a příjem žádostí:
Mgr. Vladislava Nováčková, personální oddělení, 393 38 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, telefon 565 355 122, e-mail: vnovackova@hospital-pe.cz,

MUDr. Stanislav Houštěk, primář dětského oddělení, e-mail:

shoustek@hospital-pe.cz , tel.: 565 355 501

V Pelhřimově dne 23. března 2018

 

_

 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme

lékaře na Chirurgické oddělení

s termínem nástupu ihned, případně dle dohody.    

  

   
Detailní info Kvalifikační předpoklady:
- odborná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. - dokončené odborné vzdělání,- specializovaná způsobilost v oboru chirurgie, popř. zařazení do oboru.Očekáváme:
-
zájem o obor a další odborný růst,
- spolehlivost a odpovědnost,
- smysl pro týmovou práci,
- flexibilitu,
- občanskou a morální bezúhonnost.Nabízíme:

- perspektivu dlouhodobého uplatnění v oboru,
- podporu specializačnímu i celoživotnímu vzdělávání,

- prostor pro pracovní seberealizaci a další osobní rozvoj,

- práci v akreditované nemocnici,

- akreditované pracoviště v oboru chirurgie II. stupně
- nadstandardní platové ohodnocení,

- náborový příspěvek při přijetí ve výši 100 000 – 300 000,- Kč dle dosažené kvalifikace
- možnost přidělení městského bytu,

- zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, možnost získání výhodných tarifů mobilního operátora, vlastní rekreační středisko Trnávka, atd.).

Bližší informace a příjem žádostí:
Mgr. Vladislava Nováčková, personální oddělení, 393 38 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, telefon 565 355 122, e-mail: vnovackova@hospital-pe.cz,

MUDr. Karel Křikava, primář chirurgického oddělení,

e-mail: kkrikavaml@hospital-pe.cz, tel.: 565 355 201
 

V Pelhřimově dne 23. března 2018

 

_

 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme

lékaře na neurologické oddělení

s termínem nástupu ihned, případně dle dohody.    

  

   
Detailní info Kvalifikační předpoklady:


- odborná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. - dokončené odborné vzdělání,

- specializovaná způsobilost v oboru neurologie nebo dětská neurologie, popř. zařazení

  do oboru.

Očekáváme:
-
zájem o obor a další odborný růst,
- spolehlivost a odpovědnost,
- smysl pro týmovou práci,
- flexibilitu,
- občanskou a morální bezúhonnost.

Nabízíme:

- perspektivu dlouhodobého uplatnění v oboru,
- podporu specializačnímu i celoživotnímu vzdělávání,

- prostor pro pracovní seberealizaci a další osobní rozvoj,

- práci v akreditované nemocnici,
- nadstandardní platové ohodnocení,

- náborový příspěvek při přijetí ve výši 100 000 – 300 000,- Kč dle dosažené kvalifikace,
- možnost přidělení městského bytu,

- akreditované pracoviště v oboru neurologie,

- zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, možnost získání výhodných tarifů mobilního operátora, vlastní rekreační středisko Trnávka, atd.).

Bližší informace a příjem žádostí:

 

Mgr. Vladislava Nováčková, personální oddělení, telefon 565 355 122, e-mail: vnovackova@nempe.cz,

MUDr. Jaroslav Houser, náměstek léčebně preventivní péče, tel.: 565 355 101, mob. 731 691 397, e-mail: jhouser@nempe.cz

Sergey Kusov, primář neurologického oddělení, tel. 565 355 367, e-mail: skusov@nempe.cz

 

V Pelhřimově dne 23. března 2018

 

_

 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme

lékaře na Urologické oddělení

s termínem nástupu ihned, případně dle dohody.    

  

   
Detailní info Kvalifikační předpoklady:
- odborná způsobilost podle zákona č. 95/2004 Sb. - dokončené odborné vzdělání,- specializovaná způsobilost v oboru urologie, popř. zařazení do oboru.Očekáváme:
-
zájem o obor a další odborný růst,
- spolehlivost a odpovědnost,
- smysl pro týmovou práci,
- flexibilitu,
- občanskou a morální bezúhonnost.Nabízíme:

- perspektivu dlouhodobého uplatnění v oboru,
- podporu specializačnímu i celoživotnímu vzdělávání,

- prostor pro pracovní seberealizaci a další osobní rozvoj,

- práci v akreditované nemocnici,
- nadstandardní platové ohodnocení,

- náborový příspěvek ve výši 100 000 – 300 000,- Kč dle dosažené kvalifikace
- možnost přidělení městského bytu,

- zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, vlastní rekreační středisko Trnávka, atd.).

Bližší informace a příjem žádostí:
Mgr. Vladislava Nováčková, personální oddělení, 393 38 Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, telefon 565 355 122, elektronická adresa: vnovackova@hospital-pe.cz,

MUDr. Viktor Vítů, primář urologického oddělení, e-mail: vvitu@hospital-pe.cz, tel.: 565 355 331

V Pelhřimově dne 23. března 2018

 

_

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme do pracovního

nutričního terapeuta/nutriční terapeutku pro

Oddělení léčebné výživy a stravování

 
Detailní info Nabízíme:

 • perspektivu dlouhodobého uplatnění v oboru
 • možnost dalšího vzdělávání
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, dovolenou, vstupenky na kulturní akce, vlastní rekreační středisko..)                                                            

Požadujeme:

 • odbornou způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb.
 • osvědčení k výkonu povolání bez odborného dohledu výhodou
 • samostatnost, zodpovědnost,
 • kladný přístup ke klientům, empatii, vstřícnost,
 • zdravotní způsobilost
 • morální a občanskou bezúhonnost

Kontakty:

 • personální oddělení, e-mail: vnovackova@hospital-pe.cz, tel. 565 355 122
 • Dana Hečsková, vedoucí nutriční terapeut, tel. 565 355 163

 

_

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme do pracovního

poměru kuchaře/kuchařku na Oddělení léčebné výživy a stravování

s termínem nástupu 1.12.2016, případně dle dohody.

 
Detailní info Požadujeme:

 • vyučení v oboru kuchař/kuchařka
 • zdravotní způsobilost, bezúhonnost, potravinářský průkaz

Nabízíme:

 • pracovní úvazek 1,00 • dvousměnný provoz, včetně občasných směn o víkendu • odpovídající platové ohodnocení dle NV č. 564/2006 Sb. (rozpětí tarifu 10. 000,- - 16.000,- dle délky započitatelné praxe + zákonné příplatky) • zaměstnanecké benefity (příspěvky na stravování, kulturní akce, rekreaci...) • práci v akreditované nemocnici

Bližší informace a příjem žádostí: Eva Kuzmiaková, vedoucí oddělení, tel. 565 355 161 nebo 731 619 161, e-mail: ekuzmiakova@hospital-pe.cz Hana Koubková, personální oddělení, tel. 565 355 121, e-mail: hkoubkova@hospital-pe.cz

 

 


Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizacepřijme do pracovního poměru radiologického asistenta pro Radiodiagnostické oddělení
 
Detailní info Požadujeme:

 • odbornou způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb.
 • praxe v oboru Zobrazovací technologie v radiodiagnostice vítána
 • spolehlivost, vstřícnost
 • zdravotní způsobilost
 • morální a občanskou bezúhonnost

Nabízíme:

 • perspektivu dlouhodobého uplatnění v oboru
 • možnost dalšího vzdělávání
 • příjemné pracovní prostředí
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, vlastní rekreační středisko..)

Kontakty:

 • Helena Kroupová, vedoucí radiologický asistent, e-mail: hkroupova@nempe.cz, tel. 565 355 342 nebo 353
 • personální oddělení, e-mail: vnovackova@nempe.cz, hkoubkova@nempe.cz, tel. 565 355 121 nebo 122

 

_

Všeobecná sestra

Detailní info Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme všeobecné sestry s termínem nástupu od 1.9.2015, případně dle dohody.

Kvalifikační předpoklady:
- odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb.
- dokončené odborné vzdělání
- osvědčení k výkonu povolání VS bez odborného dohledu výhodou.

Očekáváme:
- zájem o obor a další odborný růst
- spolehlivost a odpovědnost
- smysl pro týmovou práci
- flexibilitu
- občanskou a morální bezúhonnost.

Nabízíme:
- perspektivu dlouhodobého uplatnění v oboru
- podporu ve specializačním i celoživotním vzdělávání
- práci v akreditované nemocnici
- platové ohodnocení dle NV č. 564/2006 Sb.
- zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, možnost získání výhodných tarifů mobilního operátora, vlastní rekreační středisko Trnávka, atd.).

Bližší informace a příjem žádostí:
Mgr. Vladislava Nováčková, personální oddělení, tel. 565 355 122, e-mail: vnovackova@hospital-pe.cz
Hana Koubková, personální oddělení, tel.: 565 355 121, e-mail: hkoubkova@hospital-pe.cz

 

_

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru

fyzioterapeuta/fyzioterapeutku pro Rehabilitační oddělení

Detailní info Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru fyzioterapeuta/fyzioterapeutku pro Rehabilitační oddělení

 Požadujeme:

 • odbornou způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb.
 • spolehlivost, vstřícnost, empatii
 • zdravotní způsobilost
 • morální a občanskou bezúhonnost

Nabízíme:

 • perspektivu dlouhodobého uplatnění v oboru
 • možnost dalšího vzdělávání
 • příjemné pracovní prostředí
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, dovolenou, vstupenky na kulturní akce, vlastní rekreační středisko..)

Kontakty:

 • personální oddělení, e-mail: vnovackova@hospital-pe.cz, hkoubkova@hospital-pe.cz, tel. 565 355 121 nebo 122
 • Monika Šteflová, vedoucí fyzioterapeutka, e-mail: msteflova@hospital-pe.cz, tel. 565 355 403 nebo 411

 

 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru

řidiče rozvážkové služby

na uvolněné pracovní místo

Detailní info Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru řidiče rozvážkové služby Oddělení léčebné výživy a stravování s termínem nástupu od 1. 7. 2017, případně dle dohody.

Kvalifikační předpoklady: řidičský průkaz sk. T, střední odborné vzdělání, spolehlivost, bezúhonnost

Nabízíme: pracovní úvazek 1,-, odpovídající platové ohodnocení, rozpětí tarifu 11 000 Kč – 16 580 Kč dle délky započitatelné praxe + zákonné příplatky (práce i o víkendech), zaměstnanecké benefity - příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené, možnost získání výhodných tarifů mobilního operátora, vlastní rekreační středisko Trnávka, práci v akreditované nemocnici.

Bližší informace a příjem žádostí: Eva Kuzmiaková, vedoucí Oddělení léčebné výživy a stravování, tel. 565 355 161 nebo 731 619 161, e-mail: ekuzmiakova@nempe.cz, Hana Koubková,  personální oddělení, tel. 565 355 121, e-mail: hkoubkova@nempe.cz.

 

 

 

_

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru

psychologa/psycholožku ve zdravotnictví 

pro psychodiagnostickou a psychoterapeutickou práci s hospitalizovanými

i ambulantními pacienty

Detailní info Kvalifikační předpoklady: 

 • absolvování akreditovaného magisterského jednooborového studijního oboru psychologie
 • odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb. – dokončené odborné vzdělání
 • zdravotní způsobilost, morální a občanská bezúhonnost
 • kladný přístup ke klientům, empatie, vstřícnost

Nabízíme: 

 • perspektivní pozici v akreditované nemocnici
 • podporu celoživotnímu vzdělávání
 • prostor pro pracovní seberealizaci a další osobní rozvoj
 • možnost přidělení městského bytu
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, získání výhodných tarifů mobilního operátora, vlastní rekreační středisko Trnávka, ..) 

Bližší informace a příjem žádostí: 

 • strukturovaný profesní životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a odborné praxi, dosažených znalostech a dovednostech včetně motivačního dopisu zasílejte na jednu z níže uvedených e-mailových adres
 • kontaktní osoba: Mgr. Vladimíra Macháčková, náměstkyně OP, e-mail: vmachackova@nempe.cz, tel 565 355 105, Vladislava Nováčková, personální oddělení, e-mail: vnovackova@nempe.cz, tel. 565 355 122

 

_

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru

sanitáře/sanitářku

s termínem nástupu ihned, případně dle dohody.

Detailní info Nabízíme:

 • odměna dle NV č. 564/2006 Sb. dle délky odborné praxe, tarifní plat od 13.810,- Kč
 • práce ve směnném provozu
 • zaměstnanecké benefity (5 týdnů dovolené, příspěvky na stravování, dovolenou, vstupenky na kulturní akce, vlastní rekreační středisko..)

Požadujeme:

 • střední odborné vzdělání s výučním listem
 • sanitářský kurz výhodou, případně nutnost jeho absolvování v nejbližší možné době
 • samostatnost, zodpovědnost,
 • kladný přístup ke klientům, empatii, vstřícnost,
 • zdravotní způsobilost
 • morální a občanskou bezúhonnost

Kontakty:

 • personální oddělení, e-mail: hkoubkova@nempe.cz, tel. 565 355 122
 • Vladimíra Macháčková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, tel. 565 355 105, e-mail: vmachackova@nempe.cz

 

 

                                                                                             _

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru

mzdovou účetní

Detailní info Náplň práce:

 • výpočet výše platu, zúčtování platu, náhrad platu, nemocenského a dalších plnění poskytovaných zaměstnancům
 • výpočet a provádění srážek z platu
 • zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti zaměstnanců a pojistného na sociální a zdravotní pojištění
 • provádění dílčích pracovněprávních úkonů

 

Požadujeme:

 • ÚSO vzdělání s maturitou/VOŠ/VŠ – ekonomického směru
 • samostatnost, pečlivost, zodpovědnost
 • časová flexibilita
 • pokročilá znalost práce na PC
 • znalost dotčených právních předpisů
 • praxe ve mzdovém účetnictví výhodou
 • zdravotní způsobilost
 • trestní bezúhonnost

 

Nabízíme:

 • odměňování podle zákona č. 261/2006 Sb. - zákoníku práce a NV č. 564/2006 Sb. v platném znění
 • možnost dalšího vzdělávání
 • 5 týdnů dovolené
 • zaměstnanecké benefity, příspěvek na závodní stravování
 • nástup od 1.7.2017, případně dle dohody

 

Bližší informace:

 • Oldřich Městka, náměstek EO, tel. 565 355 131, mob. 731 619 131, e-mail: omestka@nempe.cz

 

Příjem žádostí:

Písemná žádost + strukturovaný životopis - osobně, elektronicky nebo poštou na personální oddělení Nemocnice Pelhřimov, Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov nejpozději do 31. 5. 2018.

Kontakt: Hana Koubková, personalistka, tel. 565 355 121, e-mail: hkoubkova@nempe.cz

 

Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace přijme do pracovního poměru

dělníka rozvážkové služby

Detailní info Nemocnice Pelhřimov, příspěvková organizace, přijme do pracovního poměru dělníka rozvážkové služby Oddělení léčebné výživy a stravování s termínem nástupu 1.12.2017, případně dle dohody.

Nabízíme:
• pracovní úvazek 1,00; z důvodu fyzické náročnosti vhodné pro muže
• dvousměnný provoz, občasné služby o víkendu
• odpovídající platové ohodnocení dle NV č. 564/2006 Sb. (rozpětí tarifu 11.000,- - 15.500,- + zákonné příplatky)
• zaměstnanecké benefity (příspěvky na stravování, kulturní akce, rekreaci..)

Bližší informace a příjem žádostí:
Eva Kuzmiaková, vedoucí Oddělení léčebné výživy a stravování, tel. 565 355 161 nebo 731 619 161, e-mail: ekuzmiakova@nempe.cz,
Hana Koubková,  personální oddělení, tel. 565 355 121, e-mail: hkoubkova@nempe.cz.