Sanita zajistí dopravu pacientů – 2018

Nemocnice Pelhřimov je jednou ze dvou nemocnic v Kraji Vysočina, která provozuje a zajišťuje vlastní dopravu pro pacienty. Nový sanitní vůz uvedený slavnostně do provozu 1. listopadu 2018 a zakoupený za finanční dar města Pelhřimov, tak pomůže s nutnou obnovou vozového parku. Sanity dálkové dopravy totiž najedou za rok přes 50.000 km a ročně převezou téměř 13 tisíc klientů.

Nový sanitní vůz je další z řady speciálně upravených vozidel Renault Master III v celkové ceně včetně vybavení 1.135.775,-Kč. Město Pelhřimov i letos přispělo částkou ve výši 1.000.000,- Kč. „Velice si vážím dlouhodobé podpory a zájmu zastupitelů města pomoci nám s modernizací vozidel pro přepravu klientů. Nemocnice tak může zajisti pro pacienty komfort přepravy, kterou si zejména starší občané často nejsou schopni zajistit sami,“ řekl ředitel Jan Mlčák.

Nová sanita nabízí prostornou zástavbu pro klienty se všemi typy zdravotních omezení. Je vybavena dle platných vyhlášek a norem vztahujících se k sanitnímu vozidlu. „Především zádržný systém pro malé děti a automatický externí defibrilátor  jsou nutným vybavením. Nadstandardní výbavou vozidla je nezávislé teplovzdušné ohřívání prostoru pro klienty spolu se závislým teplovodním topením,“ vyzvihl přednosti vozidla vedoucí dopravy Jiří Havlíček, Dis.. Pro usnadnění naložení imobilních klientů slouží nájezdová rampa pro transportní sedačku s pětibodovým zádržným systémem. Vozidlo má navíc předehřev motoru a dobíjení baterie ze sítě 230V přes kabel a zásuvku v předním nárazníku.  

Nemocnice má aktuálně k dispozici 9 vozidel, z toho dvě pouze pro převozy v rámci areálu nemocnice, z pavilonů mimo hlavní lůžkovou budovu. Sanity však slouží především k převozu klientů mezi zdravotnickými zařízeními  například pro překlady na vyšší pracoviště, odborná konsilia, speciální vyšetření, a také pro převozy klientů z domova do zdravotnického zařízení a zpět.  Průměrné stáří sanit v provozu je 6,8 roku.

Děkujeme městu Pelhřimov!