Nemocniční lékárna se přesune do hlavní budovy

Do konce března 2019 budou dokončeny stavební úpravy spojené s novým výdejním místem nemocniční lékárny v Nemocnici Pelhřimov. Stavět se začalo v říjnu 2018 a v květnu letošního roku počítáme se zahájením provozu.  Nově  tedy najdou pacienti nemocniční lékárnu ve vestibulu – atriu hlavní nemocniční budovy. Tím bude zajištěna snazší dostupnost a větší komfort pro širokou veřejnost.

Současné umístění nemocniční lékárny je nešťastné. Nachází se ve střední části areálu a cesta k němu je do prudkého kopce. Proto je zejména pro seniory či imobilní pacienty služba lékárny často nedostupná. „Přesto, že je budova značena, řada pacientů se zde také špatně orientuje. Naší snahou tedy bylo zvýšit komfort a dostupnost léků a zároveň zmodernizovat provoz lékárny,“ sdělil technický náměstek nemocnice Petr Adam. Nemocnice si proto nechala vypracovat projekt s investicí kolem 6 milionů korun na přestavbu moderního a snadno dostupného prostoru v přízemí hlavní lůžkové budovy. Spolufinancovat jej bude zřizovatel nemocnice Kraj Vysočina.

„Současné prostory jsou malé a již nevyhovují našemu provozu. Sortiment a kvantita činnosti nemocniční lékárny stále narůstá,“ sdělila vedoucí farmaceutka PharmDr. Radka Vachová. Nové výdejní místo bude rozměrově podstatně větší, a tak lékárna plánuje rozšířit nabídku volně dostupných léčiv a nabídku akcí pro širokou veřejnost, které pořádá ve svých prostorách. Jde zejména o preventivní akce ve spolupráci s Českou lékárnickou komorou. V léte poskytovaly farmaceutky poradenství v oblasti poruch paměti, zapojují se do akcí na podporu záchrany života poskytnutím včasné první pomoci či antibiotického dne. Pacientům také nabízí naše lékárna pravidelné výhodné slevy na vybraná léčiva.

Aktuální akce naší lékárny