Nový pavilon vyroste v roce 2020

Kraj Vysočina zahájil projektování nového pavilonu pro Nemocnici Pelhřimov. Na pozemku určeném pro rozvoj v těsné blízkosti ředitelství má v budoucnu stát pětipodlažní objekt se zázemím pro dětské, gynekologicko-porodnické a neurologické oddělení. Budova by měla být propojena s klíčovými především lůžkovými provozy nemocnice páteřní osou tří nadzemních spojovacích krčků.

Projekt nového pavilonu počítá s umístěním urologické a neurologické ambulance včetně hlavního vstupu v prvním nadzemním patře, ve vyšších patrech by měly najít zázemí dětské oddělení vč. lůžkového oddělení pro větší děti, kojence i batolata, porodnice, neurologická lůžková jednotka, v posledních patrech pak ambulance gynekologie vč. jejího lůžkového oddělení a oddělení šestinedělí. V nejnižším jediným podzimním patře je počítáno se stáním a manipulačním prostorem pro transportní sanitky.

Pokud jde o financování této investice, předpokládá se, že bude kompletně hrazena z rozpočtu kraje, není vyloučeno vícezdrojové financování. Konkrétní termín zahájení stavby nebyl definitivně určen, výhledově je počítáno s rokem 2020.

Využití uvolněných kapacit, které vzniknout po vybudování nového pavilonu budou předmětem intenzivních jednání především se samosprávou města Pelhřimov.

Nový pavilon Nemocnice Pelhřimov