Všichni naši pacienti dostávají deleukotizované transfuzní přípravky

Naše nemocnice přešla na deleukotizované transfuzní přípravky.  Jsou pro pacienty bezpečnější.

Pacienti Nemocnice Pelhřimov, kteří potřebují transfuzi, dostávají od července 2018 plně deleukotizované transfuzní přípravky, které přinášejí menší imunitní zátěž pro příjemce. Oddělení hematologie a transfúziologie Nemocnice Pelhřimov  samo vyrábí tyto transfuzní přípravky a nabízí je ostatním nemocnicím v kraji i mimo něj.

„Deleukotizované  transfuzní přípravky jsou pro pacienty bezpečnější. Znamenají menší imunitní zátěž a snížení nežádoucích potransfúzních reakcí,“ sdělila lékařka oddělení MUDr. Michaela Harudová.  Dle jejích slov tak došlo ke zvýšení úrovně péče o pacienty i zvýšení bezpečnosti hemoterapie. Ta se poskytuje  nejčastěji pacientům při náhle vzniklé krevní ztrátě, tedy například po haváriích nebo při větších operačních výkonech jako jsou  třeba ortopedické totální endoprotézy.

Oddělení  změnilo dosavadní výrobu transfuzních přípravků. Od 1.7. 2018 byla ukončena výroba  erytrocytárních  přípravků  s vyšším obsahem bílých krvinek  z důvodu přechodu na 100% deleukotizaci.  Aktuálně jsou vyráběny pouze deleukotizované erytrocytární koncentráty a dostávají je všichni pacienti pelhřimovské nemocnice, kteří potřebují transfuzi krve.

U deleukotizovaných přípravků  je odstraněna většina bílých krvinek pomocí filtračního zařízení. Deleukotizace se provádí ihned  v den odběru při zpracování krve. Při použití běžných transfuzních přípravků s obsahem leukocytů je vyšší riziko potransfuzních  reakcí, Ty se u deleukotizovaných přípravků minimalizují.

„ Naše pracoviště je jediné v kraji, které používá pro všechny své pacienty  deleukotizované přípravky a přímo si je samo vyrábí. Ostatní nemocnice je používají, ale ne u všech pacientů anebo je ani nevyrábí a odebírají je od jiných pracovišť,“ prozradila MUDr. Harudová. Proto Nemocnice Pelhřimov nabídla tuto službu i ostatním nemocnicím v Kraji Vysočina. „Vyrábíme si vlastní deleukotizované transfuzní přípravky pro pacienty hematologické ambulance nebo pro dialyzované pacienty. Tedy deleukotizované přípravky používáme, ale jen částečně, “ sdělila vrchní sestra transfúzního oddělení Nemocnice Havlíčkův Brod.