Den bez tabáku 2018

  • 31. květnaDen bez tabáku – Den otevřených dveří v ordinačních hodinách plicní ambulance a poradně pro léčbu závislosti na tabáku.
  • Dne 31. 5. 2017 od 9,00 do 14,00 hodin se připojí naše plicní ambulance k celosvětovému Dni bez tabáku. Ambulance tento den bude vyčleněna pouze pro zájemce o odvykání kouření. V průběhu akce proběhne měření spirometrie, hodnoty vydechovaného CO, pulzní oxymetrie. V závěru lékařka MUDr. Rejzková vyhodnotí naměřené hodnoty, provede krátkou intervenci a poradenství ohledně odvykání závislosti na tabáku. Pro zájemce budou k dispozici písemné informace ve formě letáků a brožurek o odvykání kouření. Při zjištění patologických vyšetřovaných hodnot bude pacient objednán k celkovému plicnímu vyšetření.
  • Akce patří do programu Nemocnice podporující zdraví

Poradna pro léčbu závislosti na tabáku – MUDr. Lucie Rejzková

Pokud si nevěříte, že byste dokázali přestat kouřit sami, zamiřte k odborníkům. Poradna pro léčbu závislostí funguje při plicní ambulanci naší nemocnice..

„Přestat kouřit a zbavit se závislosti na nikotinu je těžké, nikoli však nemožné. Statistiky ukazují, že 70 % kuřáků si přeje přestat kouřit. Pokud se o to pokusí bez cizí pomoci úspěšnost je velmi malá. Pouhé 2% kuřáků skutečně přestanou a ke kouření se již nevrátí. Na vině je závislost na nikotinu. Podle průzkumů se prívě z důvodu závislosti do roka ke kouření vrátí 98 %,“ sdělila MUDr. Lucie Rejzková statistické údaje.Právě proto by zájemci z řad kuřáků měli vyhledat specializovanou pomoc v poradnách na odvykání kouření. Lékař je schopen nastavit a doporučit pacientovi   vhodnou léčbu.

Dnes existují různé druhy léčby závislosti na nikotinu, které se liší jak způsobem, kterým fungují, tak i úspěšností léčby. O úspěšné léčbě závislosti na nikotinu se dá hovořit tehdy, abstinuje-li kuřák déle než rok. „Důležité je v léčbě vytrvat a nemyslet si, že po měsíci nekouření máte vyhráno. Doporučená délka léčby je minimálně 3 měsíce, lepší je ovšem vytrvat 6 měsíců, neboť s délkou léčby stoupá její úspěšnost, dodala MUDr. Rejzková.

Poměrně rozšířený druh terapie je založen na podávání nikotinu v jiné formě. Postupně se snižují dávky nikotinu, čímž dochází k potlačení fyzické i psychické závislosti na cigaretě. Lékaři již dnes mají k dispozici terapii, která dokáže potlačit abstinenční příznaky a výrazně zvýšit vaši naději na úspěch. Moderní léková terapie vykazuje mnohem vyšší účinnost než jakékoli jiné dostupné prostředky pro odvykání kouření. Díky moderním lékům může pacient znásobit svoji šanci odvyknout kouření. Stejně jako u jiných druhů léčby závislosti hraje velkou roli i silná vůle a schopnost vytrvat. A pokud má pacient kromě odborné pomoci i podporu okolí, je jeho šance na život bez cigarety opravdu vysoká.

Navštivte naši Poradnu  – po objednání na tel. čísle 565 355 498.