Den otevřených dveří 2018

Cílem tradičního Dne otevřených dveří pro studenty gymnázií, který se letos koná 17. dubna od 12:30 hod., je motivovat středoškoláky ke studiu lékařských či nelékařských oborů na vysoké škole a zajisti si tak dostatek zdravotníků v nemocnicích na Vysočině. Zájem studentů nás každoročně přesvědčí, že mladá generace stále nebo opět považuje práci zdravotníka za velice atraktivní.

Pro studenty je po prvotním uvítání ředitelem nemocnice Ing. Janem Mlčákem přichystán program dle jejich zaměření a volby. “ Studenti se obvykle rozdělí do skupin podle toho, zda zvažují studium medicíny nebo jiných nelékařských oborů. Každá skupina má přidělen doprovod z řad našich zaměstnanců, který bude provázet skupinu po celou dobu exkurze,“ přiblížila průběh Dne otevřených dveří Mgr. Vladislava Nováčková z personálního oddělení.

Studenti obvykle zavítají na oddělení ARO, interní a chirurgickou JIP, Emergency, lůžkový provoz oddělení chirurgie, interna, ortopedie, dětské, gynekologie a porodnice, rehabilitace, hematologie a transfúziologie ale i do laboratoří či na oddělení nukleární medicíny a další oddělení.