Plicní přístroj NIOX VERO

Lékařům s diagnostikou zánětu dýchacích cest pomáhá moderní přístroj

Plicní ambulance pelhřimovské nemocnice má k dispozici nový diagnostický přístroj. Jde o zařízení pro vyhodnocení zánětu dýchacích cest u pacientů s respiračními problémy, jako je například astma. Jeho jednoznačnou výhodou je rychlost měření. Nemocnice jej získala jako dar od firmy Chiesi CZ s.r.o. v hodnotě 126.000,- Kč. „Jsme rádi, že nás firmy i soukromé osoby podporují buď finančními nebo věcnými dary. Tento dar přinese našim pacientům výrazné urychlení diagnostiky a tak zvýší kvalitu námi poskytované péče,“ poděkoval za podporu nemocnice ředitel Ing. Jan Mlčák, MBA.

Přístroj NIOX VERO měří frakčně exhalovaný oxid dusnatý (FeNO), díky kterému je možné přesně kvantifikovat míru alergického zánětu v dýchacích cestách. Patří ke zlatému standardu pro měření exhalovaného oxidu dusnatého, které podporuje Evropská respirační společnost (ERS) a Americká hrudní společnost (ATS).

Pravidelné vyšetření FeNO pomáhá odhalit, zda je pro pacienta vhodná léčba inhalačními kortikosteroidy, pomáhá optimalizovat dávky těchto kortikosteroidů a snížit počet exacerbací neboli zhoršení průběhu astmatu až o padesát procent,“ upřesnila MUDr. Lucie Rejzková z plicní ambulance. Přístroj však lékaři umožní také zjistit nedodržování léčby pacientem. Vyšetření je vhodné pro děti i dospělé a jeho hlavní předností je rychlost – výsledky poskytne během jedné minuty. Pacientům přináší komfort v podobě neinvazivní diagnostické metody, zdravotníkům pak nabízí snadné ovládání a rychlý způsob monitorování.

A jak vyšetření probíhá? „Pacient po předchozím nádechu vydechuje asi šest sekund do přístroje, přičemž se dívá na displej přístroje a snaží se svým výdechem udržet obrázek obláčku mezi dvěma ryskami, čímž je zajištěn trvalý proud vydechovaného vzduchu potřebný ke změření koncentrace oxidu dusnatého ve vydechovaném objemu. Následně přístroj ukáže na displeji naměřenou hodnotu.

Mgr. Petra Černo, tisková mluvčí NEMPE, www.nempe.cz, tel. 604 475 082