• ONM provede ročně téměř 8000 výkonů ....

Aktuálně: 25. listopadu 2015 - Domácí hospicová péče - VÍCE ZDE - ZMĚNA : koná se v zasedací místnosti hlavní  lůžkové budova - 5. patro !

                     27. listopadu 2015 - Pelhřimovský chirurgický den - VÍCE ZDE 

Nefrologická a predialyzační ambulance přestěhována do nových prostor pavilonu hematologie a transfuziologie! VÍCE ZDE

Vítejte v Nemocnici Pelhřimov,

naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 55 specializovaných ambulancí.

Adresa:Slovanského bratrství 710, 39338 Pelhřimov                        telefon:+420 565 355 111

Vážení pacienti Nemocnice Pelhřimov,
zdvořile Vás žádáme o parkování vozidel v areálu nemocnice tak, abyste nezpůsobili omezení provozu - tedy parkovat pouze na vyhrazených místech! Především souprava pro rozvoz stravy pacientům vyžaduje plně průjezdnou vozovku. Důležité je také umožnit průjezd vozidel záchranné služby a sanitních vozidel!
Děkujeme za pochopení.

                                                                   Vedení Nemocnice Pelhřimov, příspěvkové organizace

Naše chirurgické oddělení Vám nabízí:
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ S KŘEČOVÝMI ŽILAMI - ODSTRANĚNÍ VARIXŮ METODOU RFITT

Moderní léčba křečových žil je založena na přesné ultrazvukové diagnostice a přesném zjištění rozsahu žilního poškození a místa, kde bude operační zákrok nejefektivnější. Cílem je provést téměř bezbolestný efektivní výkon s rychlou rekonvalescencí, prakticky okamžitým návratem do práce a co nejlepším kosmetickým efektem. To je umožněno rozvojem miniinvazivních operačních metod - radiofrekvence RFITT.

Naše ortopedické oddělení nabízí:
NOVÉ OPERACE KYČELNÍCH KLOUBŮ

tzv. artroskopii kyčelního kloubu – velmi šetrnou miniinvazivní metodou • Výrazně se snižuje pooperační bolestivost. • Snižuje se riziko infekčních komplikací. Podobně jako u ostatních kloubů může metoda odstranit potíže uvnitř kloubu, jako jsou kloubní myšky, poraněné kloubní pouzdro a odstranit i možné příčiny počínající artrózy nebo oddálit její vznik. Je řešením při „lupavém“ kyčelním kloubu a bolestech tkání. Při počínající artróze může oddálit vznik artrotických potíží a následně nezbytný umělý kloub o několik let.